Biopsie of punctie

Bij een punctie of biopsie wordt er met een naald kleine stukjes weefsel uit uw borst weggenomen. Dit weefsel wordt later onderzocht op de aanwezigheid van goedaardige of kwaadaardige cellen. Dit kan nodig zijn om een juiste diagnose te stellen.

Punctie

Bij een punctie wordt het gezwel met een dunne naald aangeprikt. Via de naald worden cellen uit het gezwel opgezogen. Dit is niet pijnlijk en vindt daarom zonder verdoving plaats. Bij een punctie is de uitslag de volgende werkdag bekend.

Biopsie

Bij een biopsie wordt een klein ‘pijpje’ met weefsel uit het gezwel gehaald via een holle naald. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving, omdat de naald vrij dik is. Eerst wordt met een echografie (of een mammografie) de plaats van het gezwel bepaald. Vervolgens maakt de arts een klein sneetje in de huid en brengt de naald in. Direct hierna volgt de eigenlijke punctie. Dat duurt slechts enige seconden en is iets gevoelig. Op het moment van de punctie hoort u een 'klik'. Dit wordt veroorzaakt door het instrumentje dat op de naald wordt geplaatst.

Een punctie of biopsie wordt uitgevoerd door de radioloog samen met een radiodiagnostisch laborant en duurt 30 tot 45 minuten. Soms is het nodig om voor dit onderzoek een aparte afspraak te maken. Dit kan het geval zijn als u anti-stollingsmedicatie gebruikt, zoals acenocoumarol, marcoumar, clopidogrel of plavix. Als er een biopt is verricht krijgt u de eerst volgende werkdag telefonisch de uitslag. 

Naar startpagina Borstkliniek