Bijzonderheden die u moet doorgeven aan uw behandelend (tand)arts of bij een ziekenhuis opname

  • Als uw arts u nieuwe medicijnen voorschrijft, vertel dan altijd dat u antistollingsmiddelen gebruikt. Zeer waarschijnlijk weet uw arts dat al maar een extra geheugensteuntje kan geen kwaad.
  • Bij een ziekenhuisopname: vertel artsen en verpleegkundigen over uw situatie. Vertel dat u bij de trombosedienst onder controle bent. Laat uw doseringskalender zien.

Belangrijk: Als u een ingreep moet ondergaan (bijvoorbeeld een kleine chirurgische ingreep of het trekken van een tand of kies) vertel dan altijd dat u antistollingstabletten gebruikt en dat u onder behandeling bent van de trombosedienst. De (tand)arts kan dan op tijd contact opnemen met de trombosedienst en maatregelen nemen om de ingreep veilig te laten verlopen.