Bestraling

De letterlijke vertaling van het woord radiotherapie is behandeling met behulp van straling. Bij borstkanker wordt radiotherapie gebruikt om eventueel achtergebleven kankercellen te doden. Dit verkleint de kans dat de borstkanker ergens in het bestraalde gebied terugkomt. U wordt meestal enkele weken na operatie of enkele weken na de laatste chemotherapie bestraald.

Samenwerking andere ziekenhuizen

Bestraling is een onderdeel van uw behandeling voor borstkanker. De bestraling is gericht op uw borst, de borstwand en eventueel de klieren rondom het sleutelbeen of in de oksel. Voor de bestraling werken wij in de meeste gevallen samen met het Erasmus MC in Rotterdam en Reinier de Graaf in Delft.

Behandeling

Bij de bestraling worden meerdere krachtige bundels röntgenstraling toegediend vanuit verschillende richtingen. Voor iedere patiënt wordt een individueel bestralingsplan opgesteld. Hierin staat welk gebied wordt bestraald en welke dosis wordt toegediend. Hierdoor worden de gezonde organen, zoals uw longen en hart, zo goed mogelijk gespaard.

Een bestraling duurt ongeveer 2 tot 4 minuten, u bent ongeveer 10-15 minuten in de bestralingsruimte. Bij een bestraling ligt u op de bestralingstafel. Met behulp van laserlijnen die uit de muur komen en de markeringen die op uw huid zijn aangetekend, wordt u door de laboranten in de juiste houding gelegd.

Tijdens de bestraling verlaten de laboranten de bestralingsruimte. U wordt dan met camera’s vanuit de bedieningsruimte in de gaten gehouden, communicatie is mogelijk via een intercom. U voelt niets van de bestraling en de behandeling is veilig.

Overleg

In de periode van bestralingen heeft u 1 tot 3 keer een afspraak met de radiotherapeut om eventuele vragen te stellen en bijwerkingen te bespreken. Ook kunt u dagelijks bij de laboranten terecht met vragen over de bestraling.