Naam

Franciscus Gasthuis & Vlietland (officiële naam: Sint Franciscus Vlietland Groep)

RSIN / fiscaal nummer

852142729

Bezoekadres

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Postadres

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Postbus 10900, 3004 BA Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden

  • De heer N. Honig, voorzitter Raad van Bestuur
  • Mevrouw M.J.A. Tasche, lid Raad van Bestuur
  • De heer P.W. van Lindenberg, lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid

Voor de beloning van de bestuurders hanteert Franciscus Gasthuis & Vlietland de regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling

Het verplegen, verzorgen en doen behandelen van personen die om enigerlei reden medisch-specialistische, verpleegkundige en/of paramedische bijstand behoeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar
het online jaarverslag.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening.

Beleidsplan

Voor meer informatie over het beleid van Franciscus Gasthuis & Vlietland verwijzen wij naar het jaarverslag. Meer informatie over hoe Franciscus Gasthuis & Vlietland haar vermogen beheert en besteedt, vindt u in de jaarrekening