Afgeronde projecten

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de ambitie om in de toekomst de beste zorg op de juiste plek te bieden aan patiënten. Dit doen wij door ons zorgaanbod en onze locaties te blijven verbeteren en vernieuwen. Samen met onze zorgprofessionals en zorgpartners in de regio werken wij aan innovatieve zorgconcepten. Een overzicht van de projecten die al zijn gerealiseerd zijn hier te vinden.  

Scopiecentrum

Wij verbreden onze scope, met ons vernieuwde scopiecentrum.

Centrale scopenreiniging & desinfectie (CSRD)

Start bouw: juli 2020
Opgeleverd: maart 2021

De bouw van een centrale scopenreiniging & desinfectie (CSRD) afdeling in Franciscus Vlietland was de eerste stap richting een gloednieuw scopiecentrum. Alle scopen (instrumenten) die wij voor onderzoeken gebruiken op onze poliklinieken en in ons ziekenhuis in Schiedam worden sinds maart 2021 centraal gereinigd en gedesinfecteerd op één nieuwe plek in Franciscus Vlietland. Met nieuwe en moderne apparatuur is het reinigingsproces van de scopen efficiënter, sneller en veiliger!

Scopiekamers, dagunit en patiëntenontvangstruimte

Start bouw: februari 2022
Opgeleverd: november 2022

In november 2022 is de bouw afgerond van gloednieuwe scopiekamers voor onderzoeken en behandelingen van het maag- en darmkanaal en de luchtwegen. Aangrenzend is een dagunit gebouwd, zodat u na een onderzoek op dezelfde plek even rustig bij kunt komen van uw behandeling. In het nieuwe scopiecentrum kunnen zorgprofessionals met de modernste apparatuur en volgens de laatste technieken meer patienten onderzoeken en behandelen. 

Stichting Vrienden Vlietland heeft de inventaris voor de spreekkamer en ontvangstruime gesponsord.

External video URL

Kinderdagverblijf Fransje Plukkebol

 

Kinderdagverblijf - nieuwbouw impressie2

Start bouw: april 2022
Opgeleverd: zomer 2022

Naast Franciscus Gasthuis ligt kinderdagverblijf Fransje Plukkebol. Plukkebol biedt onder andere dagopvang aan kinderen en biedt professionele, verantwoorde kinderopvang in een huiselijke sfeer. Aan kinderen wordt in een veilige omgeving de mogelijkheid gegeven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Het kinderdagverblijf wordt vernieuwd en komt op het huidige achterste parkeerterrein (P6). Het ontwerp toont een warme houtgevel met kleurrijke elementen, overzichtelijke gebruiksruimtes met veel speelruimtes en een ruim overzichtelijk buitenterrein. Tot slot is er ook nagedacht over het veilig wegbrengen en ophalen van de kinderen door een grote stoep te creëren aan de voorzijde van het gebouw. Op deze manier kunnen kinderen niet zomaar het parkeerterrein oprennen.

Kinderdagverblijf - nieuwbouw impressie2

In samenwerking mede mogelijke gemaakt door: Wagenbouw BV., RTM studio, architectuur en onderzoek.

Poliklinisch Operatie Centrum

Start bouw: mei 2022
Opgeleverd: juni 2022

Er zijn ambitieuze nieuwbouwplannen voor Franciscus Gasthuis. In 2022 starten wij met de voorbereidingen voor realisatie van een nieuw gebouw waarin een spoedplein met één centrale balie voor de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp, een modern operatiecomplex en interventiecentrum en een gastvrij Vrouw & Kind Centrum met Ronald McDonald huiskamer en kraamzorghotel worden gehuisvest.

Als voorbereiding op deze nieuwbouwplannen, wordt er ruimte gemaakt op het terrein door het huidige Poliklinisch Operatie Centrum (POC) te slopen en herhuisvesten. Dit betekent dat de behandelingen vanuit het POC verplaatst worden naar de polikliniek Chirurgie en polikliniek Dermatologie in het ziekenhuis op de 1e etage, waar 2 behandelkamers en 1 nazorgkamer komen.

Verhuizing Prostaatcentrum zuidwest Nederland

Door de verhuizing van het Obesitas Centrum, komt er ruimte vrij op de eerste verdieping in Franciscus Gasthuis. Het deel dat vrijkomt, wordt ingericht om het Prostaatcentrum zuidwest Nederland te huisvesten. Momenteel bevindt Prostaatcentrum zuidwest Nederland zich in de centrale hal van Franciscus Gasthuis. Het Prostaatcentrum vindt met deze verhuizing aansluiting bij de verpleegafdeling Urologie en krijgt meer ruimte om patiëntenzorg te waarborgen.

Het Prostaatcentrum zuidwest Nederland is een samenwerking tussen het topklinische Franciscus Gasthuis & Vlietland en universitair Erasmus MC Kanker Instituut. De urologen, radiotherapeuten en oncologen zijn zeer ervaren en maken gebruik van de laatste technologieën bij de behandeling van prostaatkanker.

Verhuizing Franciscus Obesitas Centrum

In december 2020 is gestart met de realisatie van de huisvesting van de polikliniek  van het Franciscus Obesitas Centrum op de begane grond van Franciscus Gasthuis. Eind oktober 2021 verhuist het Obesitas Centrum hierheen.

Start: december 2020
Gereed: oktober 2021 

Op de polikliniek van het tijdelijke Obesitas Centrum zitten de diëtist, psycholoog, internist, chirurg, physician assistant en verpleegkundige bij elkaar. Zo hoeft de patiënt tussen verschillende afspraken niet van de ene naar de andere polikliniek te lopen en is er één herkenbare locatie voor obesitaszorg. Hiermee wordt ook het collegiaal overleg voor, tijdens en na de spreekuren gefaciliteerd.

Renovatie van de Intensive Care, Cardiac Care Unit (hartbewaking) en Eerste Hart Hulp

De Intensive Care, Cardiac Care Unit (hartbewaking) en Eerste Hart Hulp is volledig gerenoveerd in Franciscus Vlietland.

Gereed: december 2021
Opgeleverd: 9 december 2021

De vernieuwde afdeling is ruim opgezet voor zowel patiënten als collega's. Zo zijn er 5 grote IC kamers gerealiseerd, hebben de 5 CCU kamers een renovatie ondergaan en is er een overzichtelijke EHH zaal gecreëerd waar 4 patiënten kunnen worden opgevangen.

Ook de werkplekken voor de medewerkers zijn uitgebreid en ruimer opgezet evenals de nevenfunctie ruimtes.

Voor de afdeling is een nieuwe familiekamer gerealiseerd, welke mede mogelijk is gemaakt door Vrienden Vlietland Ziekenhuis, wat een huiselijke kamer geeft voor familie om te verblijven wanneer een naaste is opgenomen.

Met deze vernieuwde afdeling creëert het Franciscus Gasthuis & Vlietland een toekomstbestendige en gespecialiseerde verpleegafdeling voor patiënten die intensieve zorg of hartbewaking nodig hebben.

External video URL

Interne Geneeskunde & verpleegafdeling Maag-, Darm- & Leverziekten

Klinische afdelingen Interne Geneeskunde en Maag Darm Lever Franciscus Vlietland.

Opgeleverd: augustus 2021

De afdeling Interne Geneeskunde en verpleegafdeling Maag-, Darm- & Leverziekten hebben sinds 1 september hun eigen kliniek. Zij nemen het grote voordeel met zich mee dat beide specialismen zich beter kunnen specialiseren en verder ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied. Voor de patiënt neemt het de voordelen met zich mee, dat we dankzij de nieuw verbouwde afdelingen de patiënt een zo’n aangenaam mogelijk verblijf kunnen geven.

De vernieuwde afdeling van Interne Geneeskunde bevat veel ruimte een geeft zowel de medewerker als de patiënt overzicht. Dankzij Vrienden Vlietland Ziekenhuis is er tevens een woonkamer gerealiseerd. In deze ruimte kunnen patiënten in een huislijke omgeving ontspannen en ook juist meer bewegen.

Dagbehandeling & Interne Geneeskunde

Start bouw: augustus 2020
Opgeleverd: augustus 2021

Er is een nieuwe een nieuwe moderne en centrale afdeling Dagbehandeling in Franciscus Gasthuis. Hierdoor kunnen we de zorg nog beter afstemmen op de patiënten die hier komen voor een onderzoek of behandeling van één dag. Direct aangrenzend aan de afdeling Dagbehandeling is de afdeling Interne Geneeskunde gerealiseerd met 10 patiënten bedden voor ziekenhuisopname. De nieuwe afdelingen hebben beiden een moderne en frisse uitstraling en bieden meer comfort aan patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Zo wordt een opname net iets minder spannend.

De nieuwe Dagbehandeling en afdeling Interne Geneeskunde zijn begin september 2021 officieel geopend.

Hybride operatiekamer

In de hybride operatiekamer van de toekomst, zit de ene operatie de andere niet in de weg

Start bouw: augustus 2020
Opgeleverd: februari 2021

Het operatiecomplex in Franciscus Gasthuis is uitgebreid met een hybride operatiekamer. De hybride operatiekamer maakt het mogelijk om binnen één operatie, twee ingrepen te doen. Dit zorgt voor een snellere behandeling, kortere opnameduur in het ziekenhuis en minder complicaties tijdens en na de operatie.

Met de komst van de hybride operatiekamer minimaliseren we tegelijkertijd de blootstelling aan röntgenstraling voor patiënten én onze medewerkers. De hybride operatiekamer is aan het bestaande operatiecomplex gebouwd. Hiermee garanderen wij kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio. 

External video URL