Actieve surveillance

Het is niet altijd zinvol om iedereen met prostaatkanker direct actief te behandelen, omdat prostaatkanker een langzaam groeiende soort tumor kan zijn. Dit wordt ook wel actieve surveillance of waakzaam afwachten genoemd. Bij 30% van de mannen blijkt de tumor zelfs helemaal niet of nauwelijks te groeien en ook geen klachten te veroorzaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • Oudere mannen met een zeer langzaam groeiende prostaatkanker zonder klachten;
  • mannen die verder gezond zijn, die een lage PSA-waarde hebben en bij wie slechts 1 of 2 biopten tumorcellen zijn gevonden. Zij hebben daardoor een levensverwachting van meer dan 10 jaar.

Nauwkeurig volgen

Als besloten wordt om u niet direct actief te behandelen, dan wordt wel het verloop van uw ziekte nauwkeurig gevolgd door elke 3 tot 6 maanden een rectaal onderzoek en een PSA-test te doen. Vandaar dat deze vorm van behandeling 'waakzaam afwachten' of 'actieve surveillance' heet. Als de situatie langere tijd (2 jaar) stabiel blijft, dan kunnen de controles 1 keer per 6 maanden of per jaar plaatsvinden. Als de PSA-waarde toeneemt, dan vindt ongeveer 1 keer per jaar tevens een echografie en een biopsie plaats. Als er aanwijzingen zijn dat de tumor groeit, dan krijgt u meestal alsnog een bestraling of operatie.