Obstipatie bij kinderen

Met obstipatie bedoelen we een chronische darmverstopping, waarbij de dikke darm en de endeldarm gevuld zijn met ontlasting. Dit gaat meestal gepaard met een traag ontlastingspatroon, vaak met ontlasting minder dan 3 keer per week. Obstipatie is geen ziekte, maar een gevolg van een niet goed werkende dikke darm. De dunne darm, die zorgt voor de opname van voedingsstoffen, werkt hierbij geheel normaal. Obstipatie komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen. Het is vrijwel altijd een functionele stoornis van de dikke darm. Een onderliggende ziekte is zelden aanwezig. 

Klachten en verschijnselen

Er kunnen zich veel klachten voordoen. Het lastige is dat, ook al poept een kind dagelijks, het zelfs dan tóch geobstipeerd kan zijn als niet steeds alles uitgepoept wordt. Klachten die vaak bij verstopping passen zijn:

 • Harde, donkere ontlasting, vaak sterk ruikend en veel windjes laten;
 • buikpijn en krampen, vooral bij aandrang;
 • weinig ontlasting, vaak pijnlijk met veel persen of helemaal niet kunnen poepen;
 • soms bloed op de ontlasting door een scheurtje in de anus;
 • bolle, opgezette buik, waarin de harde ontlasting voelbaar kan zijn;
 • slechte eetlust, soms met braakneiging;
 • ophouden van ontlasting, waarbij het kind zijn spel onderbreekt, rechtop stilstaat, de bilspieren aanspant en/of de bovenbenen kruist en soms rood aanloopt;
 • gedragsveranderingen: hangerig en mat of juist prikkelbaar en humeurig;
 • verlies van ontlasting in het ondergoed door verlies van sluitspiercontrole. Dit kan een grote hoeveelheid zijn of alleen vegen en strepen (broekpoepen of faecale incontinentie);
 • soms ‘overloopdiarree’ door verlies van dunne ontlasting langs de rand van de ingedikte ontlastingsmassa;
 • blaasontsteking en urine-incontinentie kunnen optreden door belemmerde urine-afvloed;
 • schoolproblemen met afnemende leerprestaties die tenslotte ontstaan door concentratiestoornissen, faalangst en sociaal isolement.