Behandeling van infecties bij kinderen

Vaak is een behandeling niet nodig en groeit een kind over de klachten heen als het afweersysteem zich verder ontwikkelt. Het is hierbij belangrijk om:

  • te zorgen voor een goed dieet met voldoende ijzer;
  • het inademen van sigarettenrook te voorkomen;
  • speengebruik te beperken;
  • normaal te vaccineren;
  • en de neus goed schoon te houden bij verkoudheid met neusdruppels of spray.

In speciale gevallen is een meer ingrijpende behandeling nodig. Hierbij kan worden gedacht aan langdurige beschermende antibiotica, toedienen van immuunglobulines, operatie aan de oren en neus- of keelamandelen en medicijnen tegen onderliggende ziektes.