Drukverband instructies

De arts of de verpleegkundige van de afdeling Spoedeisende Hulp kan bij u een drukverband aanleggen. Na een letsel of blessure ontstaat er een zwelling. Voor een goede behandeling van de blessure is het belangrijk om die zwelling zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Dat kan door het geblesseerde lichaamsdeel rust te geven en door middel van een drukverband.

Lees de folder voor instructies over hoe om te gaan met het drukverband.