Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Reumatologie

1. Franciscus rheumatoid arthritis and cardio-vascular intervention study (FRANCIS)

FRANCIS is gestart in 2011 naar aanleiding van publicaties en richtlijnen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van het cardiovasculair risicoprofiel bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Volgens de literatuur hebben patiënten met reumatoïde artritis (RA) een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten, vergelijkbaar aan het risico bij patiënten met type 2 diabetes mellitus. Hoe dit risico precies ontstaat en hoe dit risico verminderd kan worden is nog niet goed onderzocht. De FRANCIS studie onderzoekt de effecten van een strikte behandeling op de zogenaamde klassieke risicofactoren voor hart en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en dergelijke. Patiënten loten of voor behandeling via hun eigen huisarts of voor strikte behandeling in het ziekenhuis. Vervolgens worden alle patiënten 5-10 jaar gevolgd om te kijken naar de mate van hart- en vaatziekten. De studie omvat 327 patiënten.

2. Diagnose en behandeling bacteriële artritis

Bacteriele artritis is een potentieel dodelijke aandoening waarbij het van belang is zo snel mogelijk tot een definitieve diagnose en behandeladvies te komen. Ons doel is om inzicht te krijgen in de diagnostiek en behandeling van deze aandoening, eventuele knelpunten in beeld te brengen en op basis hiervan aanpassingen en verbeteringen door te voeren.

Vragenlijst naar alle reumatologen in nederland om te inventariseren hoe zij omgaan met de behandeling van bacteriele artritis.
Literatuuronderzoek, cohort onderzoek n.a.v. vragenlijst, case-control onderzoek, waarde van procalcitonine bepaling

3. Hepatitis C en artritis

Studie populatie: Volwassen patiënten met positieve HCV-serologie in de periode 2010-2015 binnen Franciscus Gasthuis.
Literatuuronderzoek, dossieronderzoek, incidentie hepatitis C vastellen, incidentie hepatitis C en artritis alsmede het verloop hiervan en incidentie positieve hepatitis C serologie bij screening op latente infecties voorafgaand aan behandeling met een biological.

4. DEPAR (Dutch south west psoriatic arthritis registry)

Het betreft een prospectieve cohort studie van patiënten met een recent gestelde diagnose artritis psoriatica. Data worden verzameld met betrekking tot demografie, ziekte-activiteit, medicatie, kwaliteit van leven, werk participatie en radiologische gewrichtsschade. Het behandeldoel is minimal disease activity (MDA). De follow-up duur is 3 jaar.

De studie is een initiatief van de stichting Cicero, (Collectief Initiatief voor Creatief en Educatief Reuma Onderzoek, de regionale vereniging van alle reumatologie praktijken in Zuid-West Nederland).

5. Overig

HOPE (Hand Osteoarthritis Prednisolone Efficacy) studie

Dit is een studie geinitieerd vanuit het LUMC. Deze studie onderzoekt prednisolonbehandeling bij handartrose patiënten. Met deze studie hopen wij meer inzicht te verkrijgen in de pathofysiologie van handartrose en de rol van ontstekingen bij deze ziekte, en tot nieuwe behandelingsmogelijkheden te komen voor deze patiëntengroep.

TREAT EARLIER

(hoofdonderzoeker LUMC) In deze studie wordt onderzocht of één jaar behandeling met methotrexaat bij patiënten die gewrichtsklachten en gewrichtsontsteking op de MRI hebben, maar geen gewrichtsontsteking bij het lichamelijk onderzoek hebben, ervoor zorgt dat RA voorkómen kan worden. Het doel is dat de pijnklachten afnemen, er geen schade optreedt en dat de medicijnen gestopt kunnen worden zonder dat RA ontwikkelt.

Achilles studie

Een onderzoek naar het ontstaan van osteoporose bij prostaatkankerpatiënten die met androgeendeprivatietherapie behandeld worden. In het kader daarvan wordt botdichtheid jaarlijks gemeten middels een DEXA scan en elke 3 maanden middels een hielbotecho.

Studies welke bijna zijn afgerond

  • TREACH: Geprotocolleerde behandeling van early RA (hoofdonderzoeker EMC)
  • TARA: Geprotocolleerd afbouwen van mtx of biological bij patienten met RA (hoofdonderzoeker LUMC)
Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid