Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Plastische Chirurgie


1. The Rotterdam diabetic foot (RDF) study 

Afdelingen: Plastische-, Reconstructieve- en Handchirurgie & Interne Geneeskunde
Ziekenhuizen: Franciscus Gasthuis, Erasmus MC en UMC Utrecht
Onderzoekers: Willem D. Rinkel, Manuel Castro Cabezas, Erwin Birnie, J. Henk Coert

In 2013 is er een vruchtbare samenwerking gestart tussen de afdeling Interne Geneeskunde van Franciscus Gasthuis en de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC/Franciscus Gasthuis om onderzoek te doen naar neuropathie bij patiënten met diabetes. In Franciscus Gasthuis zijn 416 diabeten gemeten in het kader van de door ons gestarte RDF-studie. Dit prospectieve cohort wordt sindsdien jaarlijks gemeten om klachten en het verval van het gevoel aan de voeten in kaart te brengen. Door deze groep prospectief te volgen, wordt inzicht verkregen in het ziekteproces en worden risicofactoren in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel van de RDF-studie is om patiënten beter de stratificeren naar risico op het ontwikkelen van een diabetische ulcus (diabetische voet) om voor iedere categorie een passende behandeling aan te bieden, waaronder decompressie chirurgie.

Naast dit cohort hebben we in kaart gebracht wat het normale gevoel aan de voeten is in een groep van 200 vrijwilligers. Tevens hebben we onderzocht wat de gemaakte zorgkosten zijn van patiënten die zich presenteerden met een ulcus en behandeld zijn door het multidisciplinaire diabetische voet team van Franciscus Gasthuis. Middels de baseline gegevens van het cohort hebben we kunnen aantonen dat bepaalde simpele, niet invasieve metingen (twee-punts discriminatie) vroegere vermindering van het gevoel kunnen detecteren dan de testen geadviseerd in internationale richtlijnen (vibratiezin en 10 g monofilament). Ook hebben we betrouwbare uitspraken kunnen doen over hoeveel en welke meetlocaties te gebruiken. Met deze kennis kunnen we diabeten beter categoriseren in het verval van sensibiliteit van de voet en hen middels eenvoudige, niet invasieve testen stratificeren naar risico op het ontwikkelen van een ulcus, de kans op een amputatie en de kans op vallen.

Een samenwerking tussen deze afdelingen lijkt wellicht niet voor de hand liggend. Echter, de gemeenschappelijke deler is de diabeet met problemen van de perifere zenuwen. Binnen de plastische chirurgie wordt veel aan perifere zenuwen geopereerd. Bij patiënten met diabetes zijn vaker perifere zenuwen gecomprimeerd, zoals de verhoogde prevalentie van bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom duidelijk laat zien. Ook in de onderste extremiteit is een compressie neuropathie vaak aanwezig als onderdeel van de neuropathie. Uit onze prevalentie studie bleek dat 45% van de diabeten tekenen heeft van een beknelde zenuw. In deze groep patiënten is het mogelijk de klachten van de compressie neuropathie middels decompressie chirurgie te verhelpen. Dit type chirurgie haalt de verhoogde druk op de zenuw weg, wat een vermindering van klachten geeft en op termijn een terugkeer van de protectieve sensibiliteit.

In de observationele RDF-studie onderzoeken we patiënten prospectief en hebben we in kaart gebracht welke patiënten baat zouden kunnen hebben bij het decomprimeren van de zenuwen van het onderbeen. Nu is het tijd om deze gegevens te vertalen naar een behandeling voor deze kwetsbare patiëntengroep. De unieke samenwerking tussen de afd. Interne Geneeskunde van Franciscus Gasthuis en de afdelingen Plastische chirurgie van het Franciscus, Erasmus MC en UMC Utrecht is uitgebreid naar het Maasstad ziekenhuis en Albert Schweitzerziekenhuis (afdelingen Plastische Chirurgie en Interne Geneeskunde) om vorm te geven aan onze gemeenschappelijke doelstelling: een zeer hoopvolle, nieuwe behandelingsmogelijkheid toepassen en onderzoeken in een vervolg interventie studie.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid