Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Maag,- Darm- & Leverziekten

Het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek is, naast het behandelen van patiënten, een belangrijke taak binnen ons STZ-ziekenhuis. De resultaten van deze onderzoeken leiden namelijk tot nieuwe inzichten in het vakgebied. Hierdoor kunnen we de zorg continu blijven verbeteren. De vakgroep Maag-, Darm- & Leverziekten (MDL) heeft bijzondere expertise op het gebied van IBD (inflammatoire darmziekten) en mesenteriale ischemie. Daarnaast participeert de MDL in onderzoeken naar Barrett, bariatrie, de pancreas en slokdarmmotiliteit. Deze studies vinden plaats op regionaal en op nationaal niveau

1. IBD

Dr. R.L. West (bestuur sectie IBD NVMDL), Dr. D. Leemreis (bestuur sectie IBD NVGE)
Binnen de IBD worden zelf geïnitieerde studies verricht waar de focus ligt op kwaliteit van IBD zorg. Er wordt voor deze studies nauw samengewerkt. Op landelijk niveau wordt er een IBD registry opgezet binnen de IB Dream werkgroep. Op regionaal niveau wordt er binnen de IBD BeterKeten gewerkt aan een project om de kwaliteit van IBD zorg binnen te regio te verbeteren en te uniformeren waarbij valued based care een belangrijke rol speelt. Er wordt voor deze projecten nauw samengewerkt met de patiëntenvereniging (CCUVN). Verder wordt er geparticipeerd in studies vanuit andere centra en commerciële studies.

Zelf geïnitieerde studies:

 • Therapietrouw bij de behandeling van adalimumab bij inflammatoire darmziekten
 • Infliximab switch studie: omzetten remicade naar remsima
 • IB Dream: Nationaal register voor patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD registry)
 • Beter kijken in de IBD BeterKeten: kwaliteit van IBD -zorg in Zuid-West Nederland

Studies vanuit andere centra:

 • Accure trial: mesalazine vs appendectomie (AMC)
 • PISA: de behandeling van perianale fistels bij Crohn (AMC)
 • Optic trial: dubbelblinde, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde multicenter studie naar de effectiviteit van mercaptopurine (AMC)
 • Ladi trial: Lengthening Adalimumab Dosing Interval in quiescent Crohn’s disease patients (EMC, Radboud)
 • Predict studie: monitoring thiopurine therapie bij IBD (EMC)
 • Registratie IBD-twin studie (UMCU)
 • Tacrolimus studie: behandeling van therapie resistente proctitis met tacrolimus (EMC)
 • Predict studie: monitoring thiopurine therapie bij IBD (EMC)

Commerciële studies:

 • Legacy trial: lange termijn follow up van de behandeling van adalimumab bij CU (Abbvie)
 • Impact trial: pentasa gebruik bij CU (Ferring)
 • Serene: 2 verschillende inductie schema’s voor de behandeling met adalimumab bij de ziekte van Crohn (Abbvie)
 • Core practice: cortiment bij CU (Ferring)
 • Balance studie: Budenofalk Granulaat en Capsules bij de behandeling van Actieve Ziekte van Crohn (Falk)

2. ISCHEMIE

Dr. D. Leemreis: Dutch Mesenteric Ischemia Study groep (DMIS). Dr. D. Leemreis begeleidt 2 promovendi op het gebied van mesenteriale ischemie, er bestaat derhalve een nauw samenwerkingsverband met het Erasmus MC. Het Erasmus MC is 1 van de 2 verwijscentra voor patiënten met een verdenking op chronische mesenteriale ischemie in Nederland. De onderzoeken hebben een multidisciplinair karakter waarbij de zowel de Vaatchirurgie als de Interventie Radiologie betrokken zijn en vinden zowel op regionaal als op nationaal niveau plaats.

Belangrijkste studies:

 • Score chart chronic mesenteric ischemia
 • Validatie studies naar Visible Light Spectroscopy during upper endoscopy to diagnose chronic mesenteric ischemia
 • Endoscopic measurements of mitochondrial oxygen tension
 • Covered stents versus bare-metal stents in atherosclerotic mesenteric ischemia.
 • Magnetic resonance flow measurements of mesenteric arteries and veins and portal vein with food stimulation in chronic mesenteric ischemia

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid