Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Interne Geneeskunde

De Endovasculaire vakgroep van de afdeling Interne Geneeskunde van Franciscus Gasthuis & Vlietland, een erkend STZ-expertise centrum, heeft als onderzoeksthema 'Inflammatie en Atherosclerose'. Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van diabetes mellitus en complicaties zoals de diabetische voet, maar ook vindt onderzoek plaats op het gebied van obesitas, postprandiale lipemie en reumatoïde arthritis.

Er is een lang bestaande samenwerking met de afdelingen Cardiologie, Chirurgie, Plastische Chirurgie, Microbiologie en Klinische Chemie. Het onderzoek is klinisch gericht met een stevige basis in het Laboratorium waar gebruik wordt gemaakt van met name flowcytometry naast de gebruikelijke klinisch chemische bepalingen.

Een van de belangrijke ontdekkingen van ons team is het feit dat lipoproteïnen gebonden aan bloedcellen in de circulatie worden vervoerd. Dit blijkt een anti-atherogeen effect te hebben en is derhalve beschermend. Het moleculaire mechanisme blijkt te berusten op complement activatie en binding aan de Complement receptor-1 (CR1) op de membranen van de bloedcellen.

Andere langlopende projecten zijn de FRACIS studie waarin de effecten van een intensieve cardiovasculaire interventie op klinische uitkomsten wordt onderzocht bij patiënten met reumatoïde arthritis en de Rotterdam Diabetes Foot Study waarin vroege opsporing van diabetische neuropathie en 'entrapment' neuropathie bij patiënten met diabetes mellitus wordt onderzocht. Tenslotte wordt in de Assisi studie onderzoek gedaan naar cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met morbide obesitas en de effecten van bariatrische chirurgie op deze parameters.

Naast een goede samenwerking met verschillende afdelingen in het Erasmus MC wordt ook intensief samengewerkt met het LUMC en verschillende buitenlandse Universiteiten (o.a. Reus, Valencia, Málaga in Spanje en Alberta in Canada). De onderzoekslijn heeft reeds meerdere promovendi opgeleverd en een groot aantal publicaties in hoog aangeschreven wetenschappelijke bladen. Naast arts-onderzoekers die op de verschillende promotietrajecten werken, dragen we bij aan de opleiding door stageplaatsen aan te bieden (Geneeskunde en HLO) en op regelmatige basis komen buitenlandse post-docs voor een periode van 3 tot 6 maanden binnen ons team werken.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid