Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Intensive Care

1. Feasibility, safety and clinical relevance of intensive care specific virtual reality (ICU-VR) exposure therapy among sepsis survivors.

Dhr. J.H. Vlake, arts-onderzoeker
Dr. E.J. Wils, internist-intensivist

  • Een groot deel van de patiënten die behandeld zijn op een Intensive Care (IC) ontwikkelt psychische klachten ten gevolge van het post-intensive care syndroom. Deze klachten zorgen voor een zelf-gerapporteerde onacceptabele uitkomst na IC behandeling en een verminderde kwaliteit van leven. Virtual Reality (VR) exposure therapie is effectief bij de behandeling van diverse posttraumatische stress- en angststoornissen, maar de effectiviteit hiervan in post-IC patiënten is nog niet onderzocht. In deze studie onderzoeken wij de uitvoerbaarheid, veiligheid en klinische relevantie van een IC-specifieke VR (ICU-VR) module in patiënten behandeld voor sepsis.

Studiepopulatie

Patiënten die op de Intensive Care behandeld zijn voor sepsis en minimaal 24 uur invasief beademd zijn.

  • Beoogd aantal patiënten: 50
  • (Beoogde) inclusieperiode is december 2019.

De inclusie is voltooid. Er zijn 50 patiënten geïncludeerd, dataverzameling loop tot april 2020.

2. The post-intensive care syndrome (PICS) in general practice

Dhr. J.H. Vlake, arts-onderzoeker
Dr. E.J. Wils, internist-intensivist

  • Een groot deel van de patiënten behandeld op een Intensive Care ontwikkelt fysieke, cognitieve en psychische klachten, tezamen het post-intensive care syndroom genoemd (PICS). Deze patiënten komen na hun behandeling vaak terug bij hun huisarts, maar het is onbekend of huisartsen kennis hebben over PICS-gerelateerde klachten. In dit onderzoek onderzoeken wij daarom wat de huidige staat van kennis omtrent PICS is onder Nederlandse huisartsen en evalueren wij de huidige staat van communicatie tussen de huisarts en de IC.

Studiepopulatie

  • Beoogd aantal: >200
  • Tot op heden geïncludeerd: 133
  • (Beoogde) einddatum inclusiedatum is medio maart 2020.

Huisartsen die interesse hebben in deelname aan dit onderzoek kunnen mailen naar j.vlake@franciscus.nl

3. Outcomes after COVID-19

Dr. M. van Genderen
Dr. E.J. Wills, internist-instensivist

  • De SARS-CoV-2 uitbraak die begin Maart in Nederlands begon heeft gezorgd voor een toename in ziekenhuisopnames. Er is bekend dat patënten die op de IC opgenomen worden, of patënten die met onverwacht letsel worden opgenomen, last kunnen hebben van psychische problemen, zoals een posttraumatische stress stoornis, angst en depressie, wat zorgt voor een verlaagde kwaliteit van leven (HRQoL). In deze observationele cohort studie willen wij in kaart brengen of een opname voor een verdenking COVID-19 zorgt voor psychologische problematiek tot 12 maanden na ontslag uit het ziekenhuis.

Studiepopulatie

COVID-19 positieve/ verdachte patiënten.

  • Beoogd aantal patiënten: 300
  • (Beoogde) einddatum inclusiedatum is 31 oktober 2021.

Patiënten kunnen zich niet aanmelden voor deze studie.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid