Doorgaan naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek Intensive Care

1. SARS-COV-2 in lucht bij O2 therapie

Dr. E.J. Wils, intensivist 

 • De verspreiding van SARS-CoV2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt is mogelijk via druppels en aerosolen. Verschillende methodes van O2 therapie zouden kunnen bijdragen aan virus verspreiding onder patienten, maar ook medewerkers. Het primaire doel van deze studie is om te bepalen in welke proportie van COVID-19 patiënten SARS-CoV-2 viroom wordt gedetecteerd in lucht, op druppel/aerosol en op aerosol afstand, en onder verschillende vormen van zuurstof therapieën (conventionele O2, via non-rebreathing masker, Venturi masker en via optiflow/HFNC), zowel in ziekenhuis als tijdens ambulance transport. Luchtsampling gebeurt op patientenkamer of in ambulance, middels afzuigen van lucht door een filter, waarop virus kan semi-quantititatief kan worden gedetecteerd.

Studiepopulatie

COVID-19 patiënten opgenomen in ziekenhuis of tijdens ambulance transport, binnen 48 uur na positieve test 

 • Beoogd aantal patiënten: 120
 • Tot op heden geïncludeerd: 70
 • (Beoogde) einddatum inclusieperiode is 15 februari 2022.

Patiënten kunnen zich niet aanmelden voor deze studie. 

2. HFNC-COVID19

Dr. Y. Türk, aios
Dhr. T. Janssen, AIOS
Mw. Y. Aga, AIOS
Dhr. W.E.J.J. Hanselaar, longarts
Dr. E.J. Wils, intensivist

 • Data over het gebruik van zuurstoftherapie middels optiflow/HFNC in COVID-19 patiënten is beperkt en methodologisch zwak. Doel van deze prospectieve mulitcentre studie is te bepalen welke deel van ernstig hypoxische COVID-19
  patiënten die behandeld worden met HFNC, uiteindelijk faalt en risicofactoren identificeren die geassocieerd zijn met HFNC falen.

Studiepopulatie

COVID-19 patiënten, die in het ziekenhuis zijn opgenomen en noodzaak hebben aan HFNC behandeling.

 • Beoogd aantal patiënten: 370
 • Tot op heden geïncludeerd: >250
 • (Beoogde) einddatum inclusieperiode is 1 juli 2021.

Patiënten kunnen zich niet aanmelden voor deze studie.

3. The psychological well-being and health-related quality of life of patients admitted to the hospital with COVID-19

Mw. S. Wesselius, masteronderzoeker, thans ANIOS
Dhr. M. Meier, masteronderzoeker
Dhr. J.H. Vlake, arts-onderzoeker
Dr. E.J. Wils, internist-instensivist

 • De SARS-CoV-2 uitbraak heeft gezorgd voor een toename in ziekenhuisopnames. Er is bekend dat patiënten die op de IC of met onverwacht letsel worden opgenomen, psychische klachten kunnen ontwikkelen, zoals een posttraumatische stress stoornis, angst en depressie, wat zorgt voor een verlaagde kwaliteit van leven. Onbekend is of patiënten opgenomen tijdens de SARS-CoV-2 uitbraak, door alle maatregelen en ophef rondom de pandemie, ook psychische klachten ontwikkelen. In deze observationele cohort studie willen wij daarom in kaart brengen of een opname voor een verdenking COVID-19 zorgt voor psychologische problematiek, en voor een verminderde kwaliteit van leven.

Studiepopulatie

Patiënten opgenomen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie in Nederland, met een verdenking op COVID-19.

 • Gezien observationele aard van deze studie is er geen beoogd aantal deelnemers.
 • Tot op heden geïncludeerd: 282
 • (Beoogde) einddatum inclusieperiode is maart - juni 2020.

Patiënten kunnen zich niet aanmelden voor deze studie.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid