Doorgaan naar hoofdinhoud

STZ Topklinisch Zorgregister voor verwijzers

Afbeelding bij STZ Topklinisch Zorgregister voor verwijzers

Vanaf heden is het STZ Topklinisch Zorgregister online te raadplegen. Via een ‘jury’ van vakgenoten wordt op basis van enkele criteria bepaald of bepaalde zorg een topklinische erkenning krijgt. Wij zijn trots op onze eerste 2 topklinische erkenningen: Franciscus astma, COPD en allergie en Franciscus IBD centrum. Hier leveren wij specialistische zorg voor patiënten met astma, COPD, respiratoire allergie en IBD (inflammatory bowel disease). Naar verwachting zal het aantal topklinische erkenningen binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland het komende jaar verder uitbreiden. Het register heeft een dynamisch karakter.

Hieronder leest u wat het STZ Topklinisch Zorgregister behelst en hoe u dit register in uw werk kunt gebruiken:

  • Het register koppelt verschillende (complexe) medische aandoeningen aan topklinisch beoordeelde zorgfuncties van de topklinische ziekenhuizen.
  • Met het register willen de ziekenhuizen de 'T' van STZ benadrukken en inhoud geven. Met andere woorden: ze willen benadrukken dat deze zorg binnen topklinische ziekenhuizen voldoet aan zeer hoge vakinhoudelijke normen op het gebied van opleiding, onderzoek en zorg voor de patiënt.
  • De beoordelingscommissie bestaat uit medici, vertegenwoordigers van Nederlandse Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie. De beoordelingscommissie staat onder leiding van oud-voorzitter STZ, Marjanne Sint.
  • De commissie toetst viermaal per jaar de kwaliteit van door specialisten binnen topklinische ziekenhuizen aangeleverde hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties.
  • Deze toetsing vindt plaats op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder vallen: regelmatig contact met patiëntorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek naar het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling.
  • Het register geldt als een extra hulpmiddel voor een verwijzing op vakinhoudelijke gronden. Uiteraard geldt voor alle zorg binnen topklinische ziekenhuizen dat deze plaatsvindt op zeer hoog kwaliteitsniveau.
  • Het register wordt de komende maanden aangevuld en verder verbeterd: het is een ‘work in progress’.
  • Rond het ‘live gaan’ van het register is/wordt enige publiciteit gegenereerd. Dit kan betekenen dat een patiënt die bij u komt zelf al op het register een functie/afdeling gevonden heeft die als topklinisch is beoordeeld. U kunt de informatie in het register gebruiken in uw gesprek.

Op het verwijzingsproces heeft het register slechts beperkt invloed. Nog altijd besluit u, alles afwegende, welke zorg voor de patiënt het best geschikt is en waar die zorg zal plaatsvinden. U kunt vanaf heden daarbij – in het geval van zeldzame en/of complexe medische aandoeningen –het register echter ook raadplegen.

 

Kijk voor het register op www.stz.nl/zorgregister. Voor vragen over het register kunt u contact opnemen met de STZ, via e-mail info@stz.nl of telefoonnummer 030 - 27 39 414.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid