Doorgaan naar hoofdinhoud

Start Nachtelijke Opname Afdeling

Afbeelding bij Start Nachtelijke Opname Afdeling

Sinds 1 mei jl. heeft Franciscus Vlietland een Nachtelijke Opname Afdeling (NOA) met opnamemogelijkheden voor de multimorbide oudere patiënt en de in Franciscus Vlietland bekende chronische patiënt met laagcomplexe complicaties. Wij hebben van u al verschillende verwijzingen gehad, waarvoor onze hartelijke dank. Ook is er regelmatig overleg geweest tussen de dienstdoende internist en huisarts, waarbij besloten werd om patiënt soms wel en soms juist niet naar de NOA te verwijzen. Wij hebben dit overleg als zeer prettig en nuttig ervaren. 

Wij evalueren elke verwijzing vanuit het perspectief van de patiënt, de verwijzer en de ontvanger. Wanneer u iemand heeft verwezen, benaderen wij u (per mail) voor een evaluatie door middel van een korte vragenlijst. Door deze in te vullen, helpt u ons enorm om de afdeling verder te verbeteren.

Nog even op een rijtje:

NOA (Nachtelijke Opname Afdeling) voor interne en geriatrische patiënten die NIET acuut bedreigd zijn. Verwijzing is alleen mogelijk na:

a. beoordeling van patiënt door de huisarts
b. overleg met dienstdoende internist (= NOA arts)

Voor nadere informatie over de NOA kunt u contact opnemen met Martine Verhoeven, internist via e-mail m.verhoeven@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid