Doorgaan naar hoofdinhoud

Omvorming tot Havenpolikliniek start op 1 oktober

Afbeelding bij Omvorming tot Havenpolikliniek start op 1 oktober

De bestuurders van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis tekenden op 26 september een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee gaat de omvorming tot Havenpolikliniek op 1 oktober 2017 officieel van start, 90 jaar na de oprichting van het Havenziekenhuis. Dat is mogelijk nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun goedkeuring hebben verleend aan de overdracht van specialismen van het Havenziekenhuis naar de vier ziekenhuizen.
Dankzij de grote inzet van alle betrokkenen kan dit plan, acht maanden na het uitspreken van de gezamenlijke ambitie om de poliklinische zorg te behouden voor het centrum van Rotterdam, worden gerealiseerd.

Daarmee blijft - onder de vlaggen van de betrokken vier ziekenhuizen - de goede poliklinische zorg én laagdrempelige toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. Patiënten kunnen in de Havenpolikliniek (op de huidige twee locaties van het Havenziekenhuis aan het Haringvliet in het centrum van Rotterdam) terecht voor alle huidige specialismen. Ook de specialisatie in Tropen- en Infectieziekten en Ouderengeneeskunde blijft bestaan, onder verantwoordelijkheid van respectievelijk het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis. In de bijlage treft u een overzicht aan van de specialismen per partnerziekenhuis.

Vertrouwde gezichten

Bij de Havenpolikliniek kunnen patiënten terecht voor alle afspraken en onderzoeken die op de polikliniek kunnen worden gedaan. Dat gebeurt door dezelfde artsen en medewerkers als nu. Voor eventuele verdere behandelingen, zoals operaties en opnames, kunnen patiënten terecht in het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam of het IJsselland Ziekenhuis. De artsen en medewerkers van het Havenziekenhuis gaan over naar de betrokken ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten in veel gevallen, ook daar de voor hen vertrouwde Havengezichten blijven zien.

Persoonlijk bericht patiënten

De ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de overgangsfase, de nieuwe situatie en de gevolgen daarvan voor patiënten, artsen en medewerkers. De overheveling van de zorg, start op 1 oktober en zal enkele maanden gaan duren. Patiënten die nu bij het Havenziekenhuis in behandeling zijn, krijgen persoonlijk bericht waar ze wanneer terecht kunnen voor welke afspraak, onderzoek of behandeling. Ook verwijzers, zoals huisartsen worden hierover geïnformeerd. 

Werkgelegenheid

De samenwerking en de door de ziekenhuizen afgegeven baangarantie verzekert de artsen en vaste medewerkers van het Havenziekenhuis van werk en is er een akkoord over een sociaal plan dat nu kan worden uitgevoerd. Dat is belangrijk met het oog op behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg. In het Sociaal Plan zijn de arbeidsrechtelijke afspraken vastgelegd, zowel voor het zorgpersoneel als voor de indirecte medewerkers.

Ambitie om zorg te innoveren

De vier betrokken ziekenhuizen hebben de ambitie om in de Havenpolikliniek ook zorginnovaties te realiseren voor de stad en haar inwoners. Daarbij zullen ook de gemeente Rotterdam, verwijzers en andere zorgaanbieders nadrukkelijk worden betrokken.

Bijlage bij het persbericht

Op de foto van links naar rechts: Mark Janssen (lid RvB Franciscus Gasthuis & Vlietland), Ernst Kuipers (voorzitter RvB Erasmus MC), Saskia Baas (directeur-bestuurder Havenziekenhuis), Peter Langenbach (voorzitter RvB Maasstad Ziekenhuis) en Jules de Vet (lid RvB a.i. IJsselland Ziekenhuis).

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid