Doorgaan naar hoofdinhoud

Klinisch Chemisch Laboratorium - Nieuwe berekening eGFR

Afbeelding bij Klinisch Chemisch Laboratorium - Nieuwe berekening eGFR

Sinds woensdag 15 februari 2017 wordt de eGFR op twee manieren berekend. De oude berekening voor de eGFR (geschatte Glomerulaire Filtratie Snelheid) is de MDRD formule. De nieuwe berekening gaat volgens de CKD-EPI formule. De CKD-EPI formule gebruikt dezelfde variabelen als de MDRD formule: kreatinine concentratie uit heparine plasma, leeftijd, geslacht en ras.

Bij personen van het negroïde ras dient de gerapporteerde eGFR vermenigvuldigd te worden met een factor. Deze factor is 1,21 voor de eGFR (MDRD) en 1,16 voor de eGFR (CKD-EPI).

Tot 1 april worden beide eGFR berekeningen gerapporteerd met referentiewaarden.

De voordelen van de eGFR(CKD-EPI) zijn:

 • De berekening van de eGFR van mensen met een licht verstoorde nierfunctie (eGFR 60-90 ml/min/1.73m²) is betrouwbaarder.
 • De formule is gevalideerd voor ouderen boven de 70 jaar en bij mensen met hogere klaringen (eGFR 60-90 ml/min/1.73m²).
 • De eGFR op basis van de CKD-EPI formule leidt hiermee tot minder “onterechte” verwijzingen naar de 2e lijn en een verbeterd medicatiebeleid op geleide van nierfunctie.

Voor wie mag de eGFR(CKD-EPI) niet gebruikt worden?

De eGFR(CKD-EPI) is, evenals de eGFR(MDRD), niet geschikt voor het schatten van de nierfunctie van:

 • Personen jonger dan 18 jaar;
 • Personen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak;
 • Personen uit een etnische groepering anders dan het blanke of negroïde;
 • Patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie;
 • Patiënten met acute nierinsufficiëntie;
 • Ondervoede patiënten;
 • Personen met een vegetarisch dieet;
 • Zwangeren.

Voor personen onder de 18 jaar: Bedside Schwartz formule

De eGFR (CKD-EPI) gaat uit van een bepaald lichaamsoppervlak en is ongeschikt voor het bepalen van de nierfunctie van kinderen en adolescenten. Voor personen onder de 18 jaar kan de eGFR worden berekend met de Bedside Schwartz formule. Deze heeft als variabelen: kreatinine concentratie uit heparine plasma en de lengte van de persoon in centimeters. In overleg met de kinderartsen wordt deze eGFR voor deze groep personen geïmplementeerd.

tabel_referentiewaarden.png

Voor meer informatie over de bepalingen, kunt u contact opnemen met Fokke Lindeboom, hoofd Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, of Joost Groen, klinisch chemicus in opleiding, via telefoonnummer: 010 - 467 33 86

Literatuur

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Working group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 2013;3:4–4.

Levey AS, Stevens L a, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604–612.

Schwartz GJ, et al. New equations to estimate GFR i‚Äčn children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20:629-637. Schwartz GJ and Work DF. Measurement and estimation of GFR in children and adolescents. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(11):1832-43.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid