Doorgaan naar hoofdinhoud

Job Academie blijkt succesformule voor uitvoering participatiewet

Afbeelding bij Job Academie blijkt succesformule voor uitvoering participatiewet

In september 2016 startte de Job Academie in Franciscus Vlietland, een regionale samenwerking tussen Stichting BOOR, Potenco, MEE Rotterdam Rijnmond en Franciscus Gasthuis & Vlietland, met als doel om kinderen uit het voortgezet speciaal onderwijs intensief te coachen en begeleiden naar een betaalde baan. De groep van 12 leerlingen heeft het eerste studiejaar succesvol afgerond. Op basis van het succes van afgelopen jaar is een doorstart gemaakt met een nieuwe groep leerlingen.

De Job Academie

Franciscus Gasthuis & Vlietland is deze pilot ‘Project Search’ aangegaan om mede invulling te geven aan de Participatiewet. Leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs zijn een jaar lang getraind op werknemers- en vakinhoudelijke vaardigheden in ons ziekenhuis. Deze studenten zijn gedurende dit jaar begeleid door een docent en Jobcoach binnen ons ziekenhuis, die bekostigd zijn vanuit de scholen waar de jongeren vandaan komen.

Succesvol jaar

Het werkbegeleidingstraject heeft ervoor gezorgd dat maar liefst 4 jongeren in dienst zijn getreden van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Anderen hebben een baan elders gevonden of maken de overstap naar het mbo. Voorop staat in ieder geval dat dit traject fundamenteel heeft bijgedragen aan hun eigenwaarde en het besef van hun waardevolle rol die zij kunnen spelen in de maatschappij.

Participatiewet en opleidingsziekenhuis (STZ)

Als organisatie willen wij op een volwaardige manier vorm geven aan de participatiewet. In haar visie houdt dit in dat mensen die onder de doelgroep vallen volwaardige medewerkers worden die competent zijn om hun functie uit te voeren en daarmee volwaardig en onmisbare collega worden. Eén van de wijzen om dit vorm te geven is het in Amerika ontwikkelde werkbegeleidingstraject Project SEARCH. Het programma is zeer succesvol gebleken voor deze doelgroep en wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast. Als topklinisch opleidingsziekenhuis investeren wij veel in opleiden en onderzoek. Om dit opleidingstraject optimaal te ondersteunen en verder te ontwikkelen hebben Stichting BOOR, Potenco, MEE Rotterdam Rijnmond en Franciscus Gasthuis & Vlietland de handen ineen geslagen.

Lees ook het interview met Ramazan, een van de leerlingen van afgelopen jaar.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid