Doorgaan naar hoofdinhoud

Gebruikerscommissie diagnostiek geinstalleerd

Afbeelding bij Gebruikerscommissie diagnostiek geinstalleerd

Begin september 2019 heeft de eerste bijeenkomst van gebruikerscommissie diagnostiek plaatsgevonden. In de regio NWN is in 2018 in samenwerking met de ZEL en Kring een Service Level Agreement (SLA) opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de eerstelijnsdiagnostiek in de regio vastgelegd. De SLA is ondertekend door de Kring en Franciscus. De gebruikerscommissie diagnostiek krijgt een belangrijke rol in het naleven en opvolgen van de afspraken die vastgelegd zijn in de SLA. Hun taak is om de uitvoering van de diagnostiek volgens de NHG standaarden te bewaken. Daarnaast geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies. Wij zijn blij dat we deze commissie hebben in de regio NWN. Naar verwachting zal de gebruikerscommissie diagnostiek zich in 2020 gaan uitbreiden naar beide regio’s van Franciscus, met vertegenwoordiging van huisartsen uit beide regio’s.

De uitkomsten van de gebruikerscommissie diagnostiek zullen op regelmatige basis teruggekoppeld worden in de Nieuwsflits verwijzers.

Als huisartsen vragen hebben op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek kunnen zij dit voorleggen aan de gebruikerscommissie diagnostiek. Dit kan via Transmurale Samenwerking: transmuraal@franciscus.nl.

De gebruikerscommissie diagnostiek kent de volgende samenstelling:

 • Eric Jan Heydenrijk (huisarts Vlaardingen)
 • Anja de Vries (huisarts Maassluis)
 • René Koop (huisarts Schiedam)
 • Carla van Beurden (huisarts Maassluis)
 • Björn Löbker (huisarts Schiedam)
 • Norbert Vaessen (medisch microbioloog)
 • Peter de Man (medisch microbioloog)
 • Ellen van der Zwan (klinisch chemicus)
 • Renata Sanders (klinisch chemicus)
 • Jurgen van der Velden (radioloog)
 • Frank Hulsebosch (radioloog)
 • Melissa Lockhorst (adviseur Transmurale Samenwerking)

Daarnaast worden, afhankelijk van de onderwerpen op de agenda, specialisten van de overige relevante vakgroepen uitgenodigd.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid