Doorgaan naar hoofdinhoud

Afronding manifest regio NWN en medische staf

Afbeelding bij Afronding manifest regio NWN en medische staf

In 2016 hebben huisartsen uit de regio NWN en medische staf van Franciscus Gasthuis & Vlietland in een manifest vastgelegd dat zij samen kwalitatief goede zorg willen bieden, waarbij landelijke normen en ontwikkelingen gevolgd worden en waarbij de patiënt weet waar hij/zij terecht kan. In het bestuurlijk transmuraal overleg (BTO) van 11 juni jl. is vastgesteld dat de uitwerking van het manifest uit 2016 afgerond is.

Er zijn werkgroepen ingericht om de punten uit het manifest aan te pakken. Dit betrof de onderwerpen acute zorg, kindergeneeskunde, verloskunde, regionale transmurale samenwerking en regionale borging van de invloed van de eerstelijn in het ziekenhuis.

Eind 2017 is in het BTO reeds vastgesteld dat de werkgroepen op de onderwerpen acute zorg, kindergeneeskunde en verloskunde constructief aan de slag zijn geweest en tot voldoende resultaat danwel structureel vervolgoverleg hebben geleid. Van de punten regionale transmurale samenwerking en regionale borging van de invloed is nu vastgesteld dat deze punten vanuit het manifest als afgerond beschouwd kunnen worden met inachtneming van het volgende:

  • M.b.t. het punt regionale transmurale samenwerking is besloten dat er op dit moment wordt ingezet op het gezamenlijk ontwikkelen zonder formele juridische structuur. In een later stadium kan een structuur meegroeien met de ontwikkelingen, maar een structuur is geen garantie en hoeft daarom niet leidend te zijn. Inhoud staat centraal.
  • M.b.t. het punt regionale borging van de invloed is een toehoordersovereenkomst gesloten tussen de huisartsenkring en de medische staf om aanwezig te zijn bij elkaars ledenvergaderingen. Op deze wijze zijn zij op de hoogte van elkaars strategische agendapunten en kunnen zij deze tijdig bespreekbaar maken binnen de reguliere overlegstructuur.
Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid