Doorgaan naar hoofdinhoud

Duurzaam & vitaal

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd, beheersen vakkennis en vaardigheden, zitten lekker in hun vel en hebben voldoende energie. Vanuit de organisatie proberen we dit zo goed mogelijk te faciliteren. Duurzame inzetbaarheid maakt daarom onderdeel uit van ons integraal personeelsbeleid.

Wist je dat...

 • ... wij een toolbox hebben ontwikkeld waardoor iedereen eigen regie heeft op duurzame inzetbaarheid?
 • ... alle medewerkers de mogelijkheid hebben om 4 keer per jaar een stoelmassage op het werk te ontvangen?
 • ... er binnen ons ziekenhuis elk jaar ‘Gezondheidsdagen’ plaatsvinden? Tijdens deze dagen is er extra aandacht voor alles wat te maken heeft met werk en privé, fit blijven en gezond eten. Medewerkers kunnen deelnemen aan workshops, gezondheid testen of werken aan gezondheid!
 • ...er een medewerkersdialoog is georganiseerd in 2016? 50 medewerkers gingen in gesprek met de Raad van Bestuur over hun duurzame inzetbaarheid en kijk op de toekomst. De uitkomst en oplossingen worden op afdelingsniveau ingezet om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en stabiliseren.
 • ...er een mobiliteitsadviseur werkzaam is in ons ziekenhuis? Zij geeft medewerkers de mogelijkheid om na te denken over hun loopbaan en op dit gebied actie te ondernemen.

Arbo

Werken en leren in een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft daarom een eigen interne Arbodienst die begeleiding en zorg levert met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Immers, willen onze medewerkers goed voor anderen kunnen zorgen, dan moet er ook voor hen worden gezorgd! De deskundigen van de Arbodienst komen grotendeels uit de organisatie zelf.

De aanwezigheid van deze interne deskundigheid is voor ons allemaal een groot voordeel. De medewerkers van de Arbodienst kennen het ziekenhuis en de specifieke omstandigheden waarin gewerkt wordt heel goed. Ook kunnen de medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland de Arbo-medewerkers makkelijk vinden en andersom.

Welke zorg is er voor goede arbeidsomstandigheden?

Wij besteden aandacht aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het bevorderen van veilig en gezond gedrag op de werkplek, het verlagen van gezondheidsrisico’s en verzuimreductie. Concrete voorbeelden zijn:

 • Een werkplekadvies (met een persoonlijk werkplekpaspoort) en een oogonderzoek voor medewerkers die beeldschermwerk verrichten.
 • Speciaal opgeleide ergo coaches op de afdelingen die collega's adviseren over het voorkomen van fysieke (over)belasting. Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RIE) op alle afdelingen met als doel risico’s in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om die risico’s te voorkomen.
 • Het inzetten van onze bedrijfsfysiotherapeut, waar medewerkers snel terecht kunnen als zij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat hebben of dreigen te krijgen.
 • Bij psychische problematiek kan indien nodig versneld psychische hulpverlening worden ingezet.
 • Het jaarlijks aanbieden van een gratis griepvaccinatie tegen de seizoensgriep.
 • De Dag van de Zorg waarop diverse activiteiten georganiseerd worden rondom de gezondheid thema’s en medewerkers in het zonnetje worden gezet.

Pilot Duurzaam en Vitaal Inzetbaarheidlogo_esf_1.jpg

In 2016 hebben wij mede dankzij een subsidie vanuit het ESF een pilot in het kader van Duurzaam en Vitaal Inzetbaarheid kunnen bewerkstelligen. Tien afdelingen van Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben hieraan meegedaan. Hierdoor hebben 348 medewerkers van de deelnemende afdelingen de kans gehad door een mede door de subsidiegelden ontwikkelde loopbaancheck stil te staan bij hun eigen duurzame inzetbaarheid. Ook in 2017 kunnen wij weer een groot aantal collega’s de loopbaancheck aanbieden.

 

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid