Doorgaan naar hoofdinhoud

Verpleegkundig onderzoek in de praktijk

In de verpleegkundige (vervolg)opleidingen wordt aan het doen van onderzoek steeds meer aandacht besteed. In de HBO-verpleegkundige opleiding, de verpleegkundige vervolgopleidingen, de Master Advanced opleiding tot Nurse Practitioner (MANP) en de Masteropleiding Physician Assistant (MPA) is het doen van onderzoek een onderdeel van het afstuderen. Daarnaast is het begrip 'evidence based practice' (EBP) steeds meer uitgangspunt voor de ontwikkeling tot (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Franciscus Gasthuis & Vlietland wil als topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) goed uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek stimuleren in alle disciplines van onze zorg. Onderzoek is hierin niet het doel, maar een middel om kennis te ontwikkelen of te toetsen en medewerkers te prikkelen te blijven door ontwikkelen.

Bij EBP gaat het erom dat je naast eigen ervaring en voorkeuren van de patiënt ook resultaten van wetenschappelijk onderzoek weet toe te passen in de dagelijkse praktijk. Als verpleegkundige lever je daarmee echt een bijdrage aan het optimaliseren van zorg. Je houdt jezelf en je collega’s scherp door kritisch te kijken naar (rituele) handelingen in de zorg en te behouden wat bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid, maar ook door te stoppen met de handelingen die hier niet aan bijdragen. Soms blijkt dat er nog maar weinig ‘evidence’ is in de literatuur voor een bepaalde handeling. Dit betekent dan níet per definitie dat de handeling niet goed is, maar dat dit nog niet voldoende is onderzocht. Dit is dan aanleiding voor verder (wetenschappelijk) onderzoek.

Verplegingswetenschapper als coördinator Verpleegkundig onderzoek

Het doel van verpleegkundig (wetenschappelijk) onderzoek is kennis generen die voor de verpleegkundige praktijk nodig is. Verpleegkundigen blijven vaak onvoldoende op de hoogte van de meest recente kennis. Wetenschappelijke kennis is nodig om het verpleegkundig handelen betrouwbaarder te maken. Maar er is nog veel wat verpleegkundigen niet weten, wat niemand weet, omdat veel problemen waarmee de verpleegkundigen geconfronteerd worden (nog) niet zijn onderzocht.

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland is door het inzetten van een verplegingswetenschapper als coördinator verpleegkundig (wetenschappelijk) onderzoek een stimulans gegeven voor het verbeteren van de kwaliteit van de minorprojecten en afstudeeronderwerpen van de HBO-V studenten en cursisten in een vervolgopleiding.

De expertise van de verplegingswetenschapper biedt een meerwaarde in het uitvoeren van (wetenschappelijk) verpleegkundig onderzoek. De toename van de kwaliteit van de afstudeeronderzoeken heeft een positief effect op het verbeteren van de kwaliteit van de (patiënten)zorg. De verplegingswetenschapper kan vervolgens een belangrijke bijdrage leveren in het ziekenhuisbreed communiceren van de resultaten van de projecten en afstudeeronderzoeken en samen met de organisatie kijken hoe de resultaten en aanbevelingen vanuit de onderzoeken (ziekenhuisbreed) in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd. Daarnaast kan de verplegingswetenschapper studenten ondersteunen bij het publiceren van de artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Verpleegkundige wetenschapsdag

Jaarlijks organiseert de Franciscus Academie in samenwerking met de VAR een wetenschapsdag voor zorgprofessionals. Het doel van deze verpleegkundige wetenschapsdag is om resultaten van verpleegkundige en paramedische (wetenschappelijke) onderzoeken en initiatieven met elkaar te delen. Daarnaast vormt deze dag het podium voor HBO-V studenten om hun minorprojecten en afstudeeronderzoeken te presenteren. Verder willen we ook andere verpleegkundige initiatieven onder de aandacht brengen die buiten opleidingsverband op een afdeling zijn uitgevoerd en wat tot leuke resultaten heeft geleid. Er worden prijzen uitgereikt voor de beste scriptie én voor de beste poster.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid