Doorgaan naar hoofdinhoud

Toestemming voor uitvoering van een onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek wordt in Franciscus Gasthuis & Vlietland uitgevoerd na het verkrijgen van toestemming van de Raad van Bestuur. De Advies Commissie Wetenschap (ACW) adviseert de Raad van Bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van nieuw op te starten studies na beoordeling door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie. De ACW komt wekelijks bijeen en adviseert voor beide locaties van het ziekenhuis.

Castor

Alle studies die men in Franciscus Gasthuis & Vlietland wil uitvoeren (zelf initiëren of meedoen aan een extern/industrie geïnitieerd (multicenter) onderzoek) moeten worden ingediend bij het Wetenschapsbureau via het studiemanagementsysteem Castor, Castor SMS. Hiervoor dient de indiener eenmalig een account aan te maken via de website.

Onder studie wordt hier verstaan ‘het beantwoorden van een onderzoeksvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van patiëntgegevens, anders dan voor gebruik in de reguliere kliniek, en waarover extern wordt gecommuniceerd’.

Downloads

Naast de standaard (METC) documenten wordt gevraagd additionele informatie te verstrekken voor de beoordeling van de lokale uitvoerbaarheid. In de checklist (zoals hieronder) staat welke documentatie aangeleverd moet worden in het studie dossier in Castor SMS.

Heeft radiologie, medische microbiologie of pathologie specifieke taken voor de studie? Het is een vereiste het aanvraagformulier ook te uploaden in Castor SMS. Deze aanvraagformulieren zijn te vinden op het tabblad templates van de studie in castor SMS. Eerst downloaden, daarna aanvullen en vervolgens uploaden in het tabblad documenten.

Pas na toestemming van de METC én de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland mag worden gestart met de studie.

Vragen

Voor vragen over het indienen van een onderzoek kunt u contact opnemen met het Wetenschapsbureau van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid