Doorgaan naar hoofdinhoud

Mbo-verpleegkundige

Voor de opleiding van februari en september 2022 zijn er geen opleidingsplaatsen meer beschikbaar. Je kan niet meer solliciteren voor een opleidingsplaats.

Wil je graag voor patiënten zorgen en kun je je inleven in de patiënt? Ben je flexibel? Kun je samenwerken met andere zorgverleners? Ben je nauwkeurig en kun je goed plannen en organiseren? Gaat het communiceren met anderen je makkelijk af? Dan biedt een BBL-opleidingsplaats voor de verpleegkundige opleiding in Franciscus Gasthuis & Vlietland jou de kans om je loopbaan in de zorg te starten of voort te zetten.

Functieprofiel

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van het verpleegkundig proces. Je organiseert en coördineert de zorg rondom de patiënt. Het directe contact met de patiënt vormt het kader voor het verpleegkundig handelen. Je werkt in teamverband en met andere disciplines, op onregelmatige tijden en op alle dagen van de week.

Als afgestudeerd verpleegkundige ben je gekwalificeerd om in alle branches van de verpleging & verzorging te werken zoals GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), verstandelijk gehandicaptenzorg en uiteraard het ziekenhuis. Het beroep verpleegkundige is een beschermd beroep en de opleiding moet voldoen aan de eisen beschreven in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Als afgestudeerd verpleegkundige word je geregistreerd in het BIG-register.

Duur en start opleiding

De opleiding tot verpleegkundige mbo start jaarlijks in februari en september en duurt 4 jaar.

Onderwijs

Het ROC Albeda college verzorgt het theoretisch deel van de opleiding. Het leerplan is opgebouwd volgens het landelijke kwalificatiedossier en de CanMeds rollen.
Je gaat werken aan twee werkprocessen.

 • Het bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces;
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Om deze werkprocessen te kunnen doen, moet je verschillende handelingen aanleren. Je kunt dan denken aan injecties geven en wonden verzorgen, maar ook mensen helpen bij het eten en drinken. Dat noem je het toepassen van werkprocessen. Bij deze handelingen laat je zien dat je over de kennis, vaardigheden en houding beschikt die je nodig hebt om de handelingen op een goede manier uit te voeren. (Bronvermelding Albeda college).

Daarnaast is het verplicht om in alle mbo-opleidingen rekenen en taal als vak aan te bieden en voor de verpleegkundige opleiding niveau 4 is de Nederlandse taal en rekenen een verplichte toets. In de verpleegkundige opleiding is het werken in de praktijk het uitgangspunt. Jouw eigen ontwikkeling naar het beroep is belangrijk, zowel binnen de theorie op school als in de praktijk. Je leert door met (leerling)-verpleegkundigen mee te werken, te kijken, te vragen, te oefenen en feedback te krijgen.

Opleidingsmogelijkheden

Je kunt de opleiding op verschillende manieren volgen:

 • In een beroepsopleidende leerweg (BOL). In het deze variant ligt de nadruk op het leren op school, afgewisseld met stages in de praktijk. In het laatste jaar ligt de nadruk op het leren in de praktijk, met wekelijks twee lesdagen op school.
 • In een BOL-BBL-variant (leren/stage en daarna leren/werken). Bij deze opleidingsvariant volg je de eerste twee jaren een BOL-route daarna ga je over in een BBL-traject. Je solliciteert voor aanvang van de opleiding bij Franciscus Gasthuis & Vlietland voor een BOL/BBL-opleidingsplaats. Je hebt hierdoor de garantie dat je in het tweede schooljaar je stages in Franciscus Gasthuis of Vlietland hebt. In het eerste jaar is je stage in een verpleeg- of verzorgingshuis.
 • Het derde en vierde schooljaar ben je in dienst van het ziekenhuis (BBL) en ga je één dag per week naar school en de andere dagen werk je in het ziekenhuis.
 • In een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ben je vanaf aanvang van de opleiding al in dienst. In deze variant solliciteer je ook voorafgaand aan je opleiding voor een BBL-opleidingsplaats in het ziekenhuis. Voor jonge kandidaten/schoolverlaters is de BOL/BBL –opleiding aan te raden.

Opbouw opleiding

De BBL-verpleegkundige opleiding is ingedeeld in:

 • Leerjaar 1; oriëntatie periode en eerste stage
 • Leerjaar 2; 2 keer een half jaar stage
 • Leerjaar 3; 1 keer een stage van één jaar
 • Leerjaar 4; 1 keer een stage één jaar

Leerjaar 1

De eerste 20 weken van de opleiding, de oriëntatieperiode is grotendeels gericht op de theorie die je volgt op het ROC Albeda College. In deze periode heb je de eerste tien weken les op school en de volgende tien weken loop je stage op een verpleegafdeling in de praktijk om te oriënteren. In deze fase heb je een leerovereenkomst met Franciscus Gasthuis & Vlietland en ontvang je zakgeld (volgens de CAO Ziekenhuizen). Is de oriëntatiefase met een voldoende gewaardeerd, dan vervolg je je opleiding als leerling-verpleegkundige met een leerarbeidsovereenkomst. Je gaat dan één dag per week naar school en afhankelijk van je leerarbeidsovereenkomst (32 of 36 uur), werk je drie of drieënhalve dag per week op een verpleegafdeling. Je ontvangt maandelijks een salaris.
Tijdens deze fase is er een stage van drie weken in het verpleeghuis.

Leerjaar 2

In het ziekenhuis loop je gedurende dit leerjaar praktijkstages van zes maanden op twee verpleegafdelingen met verschillende zorgcategorieën. Daarnaast heb je één oriënterende stageweek op een aantal onderzoeksafdelingen. Je loopt een dag mee op afdeling Radiologie, Dagbehandeling en enkele functieafdelingen waar zorgvragers binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland voor onderzoek of behandeling heengaan.

Leerjaar 3

In het ziekenhuis loop je gedurende dit leerjaar praktijkstage van één jaar op één verpleegafdeling. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je te oriënteren op andere patiëntencategorieën met een stageperiode van twee weken op bijvoorbeeld de kinderafdeling, kraamafdeling, psychiatrie en thuiszorg (extern).

Leerjaar 4

Je hebt een praktijkstage van één jaar op een verpleegafdeling en verdiept je in een bepaalde zorgcategorie. Je werkt toe naar het gediplomeerd zijn. Daarnaast heb je ook weer een stageperiode van twee weken op andere (externe) afdelingen.

Begeleiding en ondersteuning

De begeleiding wordt gecoördineerd vanuit de Franciscus Academie door de Adviseur Beroeps & Vervolgopleidingen. De Adviseur Beroeps & Vervolgopleidingen werkt niet mee op de afdeling. Zij ondersteunen de aandachtsvelders en werkbegeleiders om de juiste begeleiding te geven bij jouw leerproces.

De aandachtsvelders ondersteunen jou bij de voortgang van het leerproces in de praktijk. Hoe maak je een POP/PAP? Hoe pak je iets aan op de afdeling? Hoe vind je de balans tussen leerling-verpleegkundige en medewerker- zijn?
De werkbegeleiders zijn gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam op een verpleegafdeling. Zij begeleiden je tijdens de praktijkstages bij het aanleren van vaardigheden, professionele beroepshouding en handelingen met betrekking tot de patiëntenzorg.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, ben je in ieder geval in het bezit van een:

 • Diploma MAVO 4 (niveau-D) of VMBO-diploma (theoretische leerweg)
 • HAVO-diploma
 • Overgangsbewijs van HAVO 4 naar HAVO 5 (of een hieraan gelijkwaardig diploma).
 • MBO-diploma niveau 4
 • Minimale leeftijd om aan deze opleiding te starten is zeventien jaar. Het advies is om met 17 jaar te kiezen voor de BOL/BBL-opleiding.
 • Heb je een HAVO- of VWO-diploma, dan is het ook mogelijk om de opleiding tot HBO-verpleegkundige niveau 6 te volgen (zie HBO). Als je een diploma ziekenverzorgende, verzorgende IG, MDGO VZ/VP hebt, dan kun je de verkorte opleiding tot verpleegkundige volgen.

Salaris en collegegeld

Tijdens de eerste twintig weken, de oriëntatiefase, ontvang je zakgeld conform de CAO-ziekenhuizen. Je hebt gedurende deze periode een leerovereenkomst met het ziekenhuis. Na afronding van de oriëntatiefase wordt dit omgezet in een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding en ontvang je salaris.
Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt de opleiding volledig. Je betaalt dus geen collegegeld en studieboeken. De studieboeken krijg je in bruikleen. Na het behalen van je diploma zijn ze jouw eigendom.

Sollicitatie en informatie

Voor de opleiding van februari en september 2022 zijn er geen opleidingsplaatsen meer beschikbaar. Je kan niet meer solliciteren voor een opleidingsplaats.

De eerst mogelijke plekken zijn voor de opleiding van februari 2023. Vanaf medio september 2022 zal de vacature online komen te staan!

Stel dat er onverwacht een plekje vrijkomt dan vind je de vacature(s) op onze website of maak een job alert aan!  

Procedure

De selectie kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als dit sollicitatiegesprek positief verloopt dan volgt er nog een persoonlijkheids- en capaciteiten test bij het Albeda college. Op basis van de uitslag van deze test en het sollicitatiegesprek wordt besloten of je aangenomen wordt. Als je bent aangenomen, meldt de Franciscus Academie je aan bij het Albeda College.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid