Doorgaan naar hoofdinhoud

Opleiding mbo-hbo doorstroomvariant

Ben je verpleegkundige bij Franciscus Gasthuis & Vlietland en wil je je verder ontwikkelen?

Introductie

Na het behalen van het mbo-diploma verpleegkundige zijn er veel mogelijkheden tot een specialisatie zoals een opleiding tot kinderverpleegkundige en Spoedeisende Hulpverpleegkundige. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot Bachelor of Nursing.

Deskundigheidsgebied hbo-verpleegkundige

  • Coördineren van het totale verpleegkundig proces.
  • Ondersteunen van het zelfmanagement van zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk gericht op het behouden of verbeteren van het functioneren.
  • Stellen van een verpleegkundige diagnose en het indiceren, organiseren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding op basis van klinisch redeneren, vooral in complexe zorgsituaties die vragen om integratie van kennis en combineren van richtlijnen en protocollen.
  • Zorg verlenen op basis van evidence based practice.
  • Regisseren van de zorg in samenspraak met de zorgvrager (shared decision making), waarbij ook de naasten en het sociale netwerk van de zorgvrager en collega-zorgverleners in de (zorg)keten c.q. het -netwerk betrokken worden.
  • Indiceren, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van preventie gericht op het bevorderen van gezondheid, vitaliteit, zelfmanagement en participatie van mensen, op het anticiperen op gezondheidsrisico en professionalisering binnen een werkeenheid of expertisegebied, rekening houdend met kosteneffectiviteit.
  • Begeleiden en coachen van collega-zorgverleners.
  • Verrichten van voorbehouden handelingen; deels op basis van zelfstandige bevoegdheid, deels op basis van functionele zelfstandigheid.

Duur en start opleiding

De opleiding start jaarlijks in september op de Hogeschool Rotterdam. De duur van de opleiding is afhankelijk van eerder opgedane competenties 2-2,5 jaar.

Opbouw opleiding

Een dag per week heb je een studiedag. Tijdens de opleiding werk je aan acht modules, met elk een aantal leeruitkomsten. De eerste module ‘professionele identiteit’ en de laatste module ‘afstuderen’ volgt iedereen. Voor alle andere modules kan het per student verschillen welke onderdelen gevolgd moeten worden, welke onderdelen al meteen getoetst kunnen worden en welke je anders kunt aantonen (zie ook website van de Hogeschool Rotterdam).

De opleiding volg je op de afdeling waar je werkzaam bent. Tijdens de opleiding zijn er 18 stagedagen individueel in te richten om je te verdiepen in de ketenzorg.

Op school werk je samen in kleine onderwijsgroepen met studenten uit eigen of andere organisaties. Begeleiding vindt plaats door een instellingsdocent van de Hogeschool Rotterdam en een praktijkcoach vanuit je eigen afdeling.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor het volgen van deze opleiding als je als verpleegkundige werkzaam bent bij Franciscus Gasthuis & Vlietland en je dus een diploma verpleegkunde kwalificatieniveau 4 of een inservice-opleiding hebt gevolgd.

Salaris en collegegeld

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt mbo-verpleegkundigen de gelegenheid deze opleiding te gaan volgen in de duale leerweg met een leerarbeidsovereenkomst op basis van 32 uur per week. Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt het collegegeld en je krijgt de studieboeken in bruikleen. Na het behalen van het diploma worden ze jouw eigendom.

Sollicitatie en informatie

Voor deze opleidingsplaatsen komen alleen interne kandidaten in aanmerking die werkzaam zijn bij Franciscus Gasthuis & Vlietland.

De sollicitatieprocedure vindt plaats in het voorjaar. Voor informatie over de ontwikkelingen m.b.t. het aanbod doorstroom mbo-hbo-verpleegkundige opleiding raadpleeg het vacature-overzicht of mail naar m.degouw@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid