Doorgaan naar hoofdinhoud

Opleiding tot basisarts

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland bieden we plek aan studenten Geneeskunde die een beroepsoriënterende stage, onderzoeksstage of co-schappen willen lopen.

Masteronderzoek (onderzoeksstage)

Zoek je een leuke plek voor je onderzoeksstage tijdens je master? Denk dan aan Franciscus! Wij zijn een topklinisch ziekenhuis waar veel klinisch onderzoek wordt gedaan. Dit houdt in praktijkgericht en met de patiënt centraal.

Binnen Franciscus zijn er meerdere mogelijkheden voor een stage van 6 maanden, waarbij je gekoppeld wordt aan een arts-onderzoeker en een (deel)onderzoek verricht onder zijn/haar supervisie.

In de onderzoeketalage zie je de actuele beschikbare master opdrachten staan. Zit er een opdracht tussen waar je graag op wil reageren? Mail dan naar het wetenschapsbureau@franciscus.nl onder vermelding van je naam, mailadres en/of telefoonnummer en de opdracht waar je interesse in hebt. Je hoort dan spoedig van ons. We hopen je binnenkort te mogen ontvangen en rondleiden!


Actuele beschikbare master opdrachten

Beroepsoriënterende stage

Franciscus biedt 1e jaars studenten Geneeskunde van de Erasmus Universiteit de gelegenheid om tijdens hun beroepsoriënterende stage een aantal dagen mee te lopen met een medisch specialist.

Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan vragen we je contact op te nemen met de Franciscus Academie (medischeopleidingen@franciscus.nl) en je voorkeurskeuze(s) en mogelijkheden aan te geven. Wij willen je uitdrukkelijk vragen niet direct contact op te nemen met de medisch specialisten.

Helaas hebben we maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waardoor we niet iedere aanvraag kunnen honoreren.

Coschappen in Franciscus

Franciscus biedt meerdere coschappen aan, zowel voor reguliere- als voor oudste- en keuze coassistenten. Franciscus kenmerkt zich als een opleidingsinstituut met een warm opleidingsklimaat. Die sfeer willen we graag behouden, maar daarnaast willen we elementen toevoegen om jou als coassistent nog beter voor te bereiden op je toekomstige taak. We hebben dus niet alleen aandacht voor de medisch inhoudelijke kant van je coschap, maar we willen je blijven stimuleren tot samenwerken met andere (zorg)medewerkers (van medisch tot ondersteunend) en we willen je ondersteunen om zoveel mogelijk je talenten te benutten.

We hebben dan ook een medisch specialist ‘affiliatie coördinator’ en een onderwijskundige die speciaal belast zijn met het opleiden van jou als coassistent. Zij vormen het hart van de coassistentencommissie; een commissie van coassistentenopleiders die als doel heeft de kwaliteit van de coschappen zo optimaal mogelijk te houden. En ze onderhouden de contacten met de universiteit en de co-raad.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden praten we niet alleen over de coschappen, maar willen we ook graag met jou als coassistent in gesprek. Dat kan o.a. bij de maandelijkse co-lunch die wordt georganiseerd.

Wat bieden we jou als coassistent?

Je bent van harte welkom als coassistent in het Franciscus. Wij bieden je graag een coschap aan met goede begeleiding, een brede patiëntenpopulatie en een veilig leerklimaat. Daarnaast hebben we verschillende faciliteiten: van een warm welkom met digitaal introductiemateriaal en digitale rondleiding tot ondersteuning bij onderzoek en van een elektrische leenfiets tot maaltijdvergoeding bij diensten.
We hebben ook een eigen evaluatie-instrument waarbij je aan kunt geven wat je goed vond aan je coschap en wat er beter kan. Deze input en die vanuit de co-lunches wordt meegenomen in de kwaliteitscyclus van de vakgroepen, zodat de coschappen continu verbeterd kunnen worden.

Voor de coschappen werken we samen met diverse universiteiten. De meeste van onze coassistenten komen vanuit de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC. Maar ook coassistenten van andere universiteiten zijn van harte welkom.

Bij de volgende vakgroepen kunnen coschappen gelopen worden

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Intensive Care
 • Interne Geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • SEH
 • Urologie
 • Ziekenhuisfarmacie

Wil je bij ons een coschappen lopen?

Binnen Franciscus volgen ongeveer 600 coassistenten per jaar hun coschappen. Dat zijn zowel reguliere- als oudste- en keuzecoassistenten.
De reguliere coassistenten worden ingedeeld door de Erasmus Universiteit. Om in aanmerking te komen voor een keuze- of oudste coschap doe je een aanvraag/sollicitatie bij de vakgroep door je cv en mtivatiebrief te mailen naar coassistenten@franciscus.nl.

Heb je nog vragen over coschappen? Neem dan contact op via coassistenten@franciscus.nl!

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid