Doorgaan naar hoofdinhoud

Masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist

Ben jij een hbo-verpleegkundige die een uitdaging zoekt en zich wil gaan specialiseren? Is het volgen van de opleiding Master Advanced Nursing Practice jouw nieuwe uitdaging zodat je kunt gaan werken als verpleegkundig specialist?

Introductie

De Verpleegkundig Specialist is een zelfstandig behandelaar die verpleegkundige en geneeskundige behandeling geïntegreerd aanbiedt. Zij gaat met zorgvragers een zelfstandige behandelrelatie aan – zodanig dat de autonomie, de regie en het zelfmanagement van de zorgvrager optimaal worden ondersteund en bevorderd.

Als zelfstandig behandelaar binnen een zorgteam is de verpleegkundig specialist regievoerend behandelaar (overziet het geheel van de behandeling, coördineert de behandeling en zet zo nodig andere hulp in) of medebehandelaar (verantwoordelijk voor een specifiek deel van de behandeling).

De verpleegkundig specialist streeft naar het verbeteren van de professionele standaard, de kwaliteit van het multidisciplinaire zorgteam en de kwaliteit van zorg, en toont leiderschap, zowel in de patiëntenzorg als ten behoeve van het verder professionaliseren van het vakgebied verpleegkunde.

Je wordt opgeleid in één van de twee specialismen:

  • Algemene gezondheidszorg
  • Geestelijke gezondheidszorg

Meer informatie te vinden op website www.venvnvs.nl Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist (2019).

Het individuele functieprofiel van een VS kan verschillend zijn. Afhankelijk van de wensen van de medisch specialist worden de afspraken gemaakt over het uitvoeren van de taken. Er kan in de uitvoering veel overeenkomsten zijn met de functie van Physician Assistant.

Duur en start opleiding

De opleiding start jaarlijks in september en de duur van de opleiding is twee jaar waarbij je één dag per week naar school gaat.

Opbouw opleiding

De opleiding MANP volg je aan de Hogeschool Utrecht of andere hogeschool. In Franciscus Gasthuis & Vlietland word je begeleid door een medische leermeester (specialist) en een Verpleegkundig Specialist (=praktijkopleider). Het gaat hier om een duale opleiding, waarbij je minimaal een contract van 32 uur dient te hebben, met de voorkeur voor 36 uur.

De verdeling tijdens de opleiding is ongeveer:

  • 12 uur binnenschools leren (lessen en voorbereiding)
  • 12 uur praktijkleren
  • 12 uur werken als verpleegkundig specialist in opleiding

Gedurende de gehele opleiding werk je onder supervisie binnen het specialisme waarvoor je wordt opgeleid. In het eerste jaar wordt aandacht besteed aan evidence based practice, kwaliteit en innovatie, lichamelijk onderzoek, klinische besluitvorming en farmacotherapie. In het tweede jaar staat het afstudeerproject centraal. Daarnaast stel je een persoonlijk ontwikkelplan op met persoonlijke doelen. Zo maak je inzichtelijk hoe je je ontwikkeling tot verpleegkundig specialist aan gaat pakken.

Tijdens de opleiding Master Advanced Nursing Practice ontwikkel je competenties die sterk gekoppeld zijn aan de beroepspraktijk. Denk aan diagnostiek en behandelen, preventief werken, zorgvernieuwing, kritisch en analytisch denken, reflectief en creatief denken, wetenschappelijk onderbouwen, beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering, coachen en consultatie

Afgestudeerden van de opleiding MANP kunnen zich laten registreren als Verpleegkundig Specialist (artikel 14 Wet BIG).

Toelatingseisen

Voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist (MANP) ben je minimaal in het bezit van:

  • Diploma hbo-verpleegkunde
  • Minimaal twee jaar relevantie praktijkervaring
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Voor verpleegkundigen die niet aan deze eis(en) voldoen, bestaat onder voorwaarden (indien men een oude A of B opleiding heeft) de mogelijkheid om toegelaten te worden. In dat geval moet er een instroomassessment afgenomen worden. MBO verpleegkunde, niveau 4 heeft geen toegang tot het assessment en is derhalve niet toelaatbaar.

Salaris en collegegeld

Het salaris is conform de CAO-ziekenhuizen. Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt de opleidingskosten volledig; er is wel sprake van een terugbetalingsregeling. Als een assessment noodzakelijk is, wordt ook dit volledig vergoed. De MANP is een gesubsidieerde opleiding en landelijk zijn er een beperkt aantal bekostigde opleidingsplaatsen.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over de opleiding tot Verpleegkundig Specialist kun je contact opnemen met Marij de Gouw, senior opleidingsadviseur beroeps- en vervolgopleidingen; mail m.degouw@franciscus.nl of 06 17992979. Als er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, plaatsen we de vacature online.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid