Doorgaan naar hoofdinhoud

Opleiding tot Intensive Care verpleegkundige

Introductie

Als verpleegkundige op de Intensive Care (IC) verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt. Je vervult een belangrijke rol in de verzorging, bewaking en begeleiding van patiënten.

De Intensive Care van Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt topklinische zorg en is dynamisch en zeer modern geoutilleerd. Kwaliteit, zorg en veiligheid voor de patiënt staan centraal. Op locatie Vlietland is de Intensive Care afdeling uitgerust met 8 IC bedden waarvan 6 met beademingscapaciteit. Op jaarbasis worden hier circa 800 patiënten opgenomen. Met een hecht enthousiast team bestaande uit 5 intensivisten en 32 medewerkers verzorgen wij de intensieve zorg voor deze patiënten en hun naaste familie. Traumapatiënten worden niet op deze afdeling opgenomen, maar worden doorverwezen naar Franciscus Gasthuis. De zeer moderne Intensive Care van locatie Gasthuis is uitgerust met 16 bedden met uitgebreide mogelijkheden voor beademing, dialyse en monitoring. Er zijn in totaal 8 intensivisten en 60 medewerkers werkzaam.

In samenwerking met het Erasmus MC en het Maasstadziekenhuis verzorgen wij de Mobile Intensive Care Unit (MICU) voor de regio. Ook is de IC gestart met een Spoed Interventie Team (SIT). De afdeling vervult ook de functie van consultatief IC verpleegkundige ten behoeve van nazorg aan IC patiënten en ter ondersteuning van verpleegkundigen op de verpleegafdeling.

Duur en start opleiding

Er zijn gedurende het jaar 6 startmomenten. De duur van de opleiding is achttien maanden bij een volledig dienstverband.

Opbouw opleiding

De Erasmus MC Zorgacademie verzorgt het theoretisch gedeelte van de opleiding. Tijdens de eerste leereenheid wordt aandacht besteed aan de BIAZ (Basis Intensieve Zorg), ook voor SEH-opleiding. Leereenheden die hierop volgen zijn:

  • Beademing in al zijn vormen, ademhalingsondersteuning CPAP, BIPAP;
  • Circulatie ritme en geleiding, pacemaker, IABP, shock, infarcten;
  • SAB, clippen en coilen;
  • Traumatologie;
  • Acuut ziek kind.

Naast de vakinhoudelijke competenties zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.

Tijdens de opleiding wordt de leerstof getoetst door middel van toetsen en verwerkingsopdrachten. De opleiding bestaat uit lesdagen maar ook digitale opdrachten behoren bij het lesaanbod.

De praktijkcomponent bestaat uit drie praktijkleerperiodes van elk 6 maanden. Gedurende deze periodes volg je nog een aantal korte stages. In iedere praktijkperiode Tijdens de opleiding zijn er voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Het doen van onderzoek maakt onderdeel uit van de opleiding. De opleiding wordt afgesloten met de uitvoering van een casusanalyse.

De mogelijkheid bestaat om na het behalen van het IC-diploma door te stromen naar de SEH-opleiding in een verkort traject. Deze mogelijkheid geldt ook andersom.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, ben je in ieder geval in het bezit van een:

  • Diploma verpleegkundige (mbo of hbo) met BIG-registratie en bij voorkeur 1 jaar ervaring als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis
  • Als je een BOL/voltijdopleiding hebt gevolgd geldt een minimale werkervaring van één jaar in een algemeen ziekenhuis

Er geldt een voorwerkperiode van minimaal drie maanden, waarin je kennis maakt met de alle facetten van de IC-afdeling. Deze voorwerkperiode moet met een voldoende praktijkbeoordeling worden afgesloten.

Salaris en collegegeld

Het salaris is volgens de cao-ziekenhuizen. Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt de opleiding volledig. Je betaalt zelf geen studiekosten. Als je de opleiding vroegtijdig beëindigt, geldt er een terugbetalingsregeling.

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt verder goede arbeidsvoorwaarden en aanvullende faciliteiten.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over de opleiding tot IC-verpleegkundige kun je contact opnemen met de afdelingsmanager IC of de adviseur Beroeps- en vervolgopleidingen via 06-192 10224. Zij kunnen je ook meer vertellen over de mogelijkheden om vrijblijvend een dag mee te lopen op onze Intensive Care afdeling.

Raadpleeg de website voor actuele vacatures.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid