Doorgaan naar hoofdinhoud

Erkend leerbedrijf

Franciscus Gasthuis & Vlietland leidt als ‘Erkend leerbedrijf’ mensen van verschillende opleidingen op, zodat zij al in een vroeg stadium kennis kunnen maken met het ziekenhuis en de diverse vakgebieden. De volgende organisaties hebben voor onze opleidingen een erkend keurmerk uitgegeven.

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vindt dat bij het opleiden van mbo-studenten het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol spelen. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

CZO

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. De onder CZO behorende opleidingen worden op uniforme manier getoetst waarna, bij goed resultaat, een nationaal erkend CZO keurmerk wordt uitgegeven.

KNMG/HVRC

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een federatie van beroepsverenigingen van artsen. Naast haar verenigings- en federatietaken voor haar leden voert de KNMG ook een aantal wettelijke taken uit voor alle artsen in Nederland. Deze werkzaamheden betreffen de opleiding en registratie van specialisten.

RINO Groep

De RINO Groep werkt samen met Franciscus Gasthuis & Vlietland voor het praktijkonderwijs binnen de BIG-opleidingen. Hier gaat het om opleiden van professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren.

KC Handel

Kenniscentrum Handel heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland erkend voor mbo-opleidingen op het gebied van Logistiek. Zij bieden onderwijskundige ervaring en expertise op het gebied van branchegerichte examinering, digitale portfolio’s en ontwikkelen van prestatiestandaarden en beroepsprofielen.

Volg jij een opleiding die bij een van deze organisaties als erkenning is uitgegeven en heb je interesse om binnen ons ziekenhuis stage te lopen? Kijk dan op onze pagina Stages.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid