Doorgaan naar hoofdinhoud

Opleiding mbo-hbo doorstroomvariant

Ben je verpleegkundige bij Franciscus Gasthuis & Vlietland en wil je je verder ontwikkelen?

Introductie

Na het behalen van het mbo-diploma verpleegkundige zijn er veel mogelijkheden tot een specialisatie zoals een opleiding tot kinderverpleegkundige en Spoedeisende Hulpverpleegkundige. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een getuigschrift Bachelor of Nursing te halen door een doorstroomvariant tot hbo-verpleegkundige te volgen vanuit de toekomstige beroepsprofiel hbo-verpleegkundige.

Beknopte weergave deskundigheidsgebied hbo-verpleegkundige

 • Coördineren van het totale verpleegkundig proces.
 • Ondersteunen van het zelfmanagement van zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk gericht op het behouden of verbeteren van het functioneren.
 • Stellen van een verpleegkundige diagnose en het indiceren, organiseren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding op basis van klinisch redeneren, vooral in complexe zorgsituaties die vragen om integratie van kennis en combineren van richtlijnen en protocollen.
 • Zorg verlenen op basis van evidence based practice.
 • Regisseren van de zorg in samenspraak met de zorgvrager (shared decision making), waarbij ook de naasten en het sociale netwerk van de zorgvrager en collega-zorgverleners in de (zorg)keten c.q. het -netwerk betrokken worden.
 • Indiceren, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van preventie gericht op het bevorderen van gezondheid, vitaliteit, zelfmanagement en participatie van mensen, op het anticiperen op gezondheidsrisico en professionalisering binnen een werkeenheid of expertisegebied, rekening houdend met kosteneffectiviteit.
 • Begeleiden en coachen van collega-zorgverleners.
 • Verrichten van voorbehouden handelingen; deels op basis van zelfstandige bevoegdheid, deels op basis van functionele zelfstandigheid.

De hbo-verpleegkundige acteert vooral in situaties die onvoorspelbaar zijn en waar sprake is van een hogere mate van complexiteit, zowel vanuit de aard van de gezondheidsvraagstukken als vanuit de zorgvrager die met deze vraagstukken kampt.

De basis voor het functioneren van de hbo-verpleegkundige ligt in het klinisch redeneren.

Duur en start opleiding

De opleiding start jaarlijks in september op de Hogeschool Rotterdam. De opleiding duurt 3 jaar.

N.B. De Franciscus Academie is momenteel in gesprek met 2 aanbieders doorstroom mbo-hbo verpleegkundige opleiding om een opleidingstraject aan te bieden van 2,5 jaar voor mbo-verpleegkundigen met meerdere jaren werkervaring.

Opbouw opleiding

Je hebt één of twee dag(en) per week cursus/studiedag. Als student hbo-Verpleegkunde werk je aan het beheersen van de verschillende rollen van de hbo-verpleegkundige en de competentie gebieden, gebaseerd op de CANMEDS.

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Maatschappelijk handelen
 • Samenwerken
 • Organisatie
 • Kennis en Wetenschap
 • Professionaliteit

Het behoort tot de basishouding van de verpleegkundige van kwalificatieniveau 5 om steeds weer nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, een onderzoekende leerhouding. Tijdens de opleiding krijg je een stageroute aangeboden waarin het mogelijk is om de rollen van de hbo-verpleegkundige uit te voeren bij diverse zorgcategorieën. Je loopt in het eerste jaar 1 jaar stage en vanaf het tweede jaar stage op twee totaal verschillende afdelingen (één interne en één chirurgisch) én het derde jaar een afstudeerstage. In overleg met de praktijkopleiding wordt de periode, lengte en aard van de stageplek bepaald. Je stelt een portfolio op waarin zichtbaar wat en op welke wijze je de beroepscompetenties en de rollen gaat ontwikkelen tijdens je opleiding.

In de hbo-opleiding is één van de onderdelen het verwerven van onderzoeks-competenties. Deze ga je ontwikkelen door te werken aan praktijkgerichte projecten zoals de minorprojecten en een afstudeeropdracht.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor het volgen van deze opleiding als je als verpleegkundige werkzaam bent bij Franciscus Gasthuis & Vlietland en je dus een diploma verpleegkunde kwalificatieniveau 4 of een inservice-opleiding hebt gevolgd.

Salaris en collegegeld

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt verpleegkundigen niveau 4 de gelegenheid deze opleiding te gaan volgen in de duale leerweg met een leerarbeidsovereenkomst op basis van 32 uur per week. Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt het collegegeld en je krijgt de studieboeken in bruikleen. Na het behalen van het diploma worden ze jouw eigendom.

Sollicitatie en informatie

Voor deze opleidingsplaatsen komen alleen interne kandidaten in aanmerking die werkzaam zijn bij Franciscus Gasthuis & Vlietland.

De sollicitatieprocedure vindt plaats in het voorjaar. Bij de selectie wordt gekeken of je in staat bent om op niveau 5 te kunnen gaan functioneren. Bij de sollicitatieprocedure wordt uitgegaan van de beroepscompetenties van hbo-Verpleegkunde. Als je aangenomen bent, meld je je zelf aan bij DUO-groep in Groningen als hbo-student en bij de Hogeschool Rotterdam. De Franciscus Academie geeft aan de HRO door dat je als duale student bent aangenomen.

Voor informatie over de ontwikkelingen m.b.t. het aanbod doorstroom mbo-hbo-verpleegkundige opleiding, raadpleeg intranet en het vacature-overzicht of mail naar m.degouw@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid