Doorgaan naar hoofdinhoud

Voorzieningen en activiteiten voor co- en arts-assistenten

Franciscus Gasthuis & Vlietland hecht grote waarde aan haar medisch specialistische opleidingen en streeft ernaar de kwaliteit steeds verder te verbeteren. Om een goed opleidingsklimaat te realiseren is het van belang goede faciliteiten voor onderzoek en opleiding aan te bieden. Als je als arts-assistent of co-assistent in het ziekenhuis komt werken kun je gebruik maken van diverse voorzieningen en deelnemen aan verschillende activiteiten. Deze hebben als doel je zo goed mogelijk te informeren en het opleidingsklimaat te optimaliseren.

Informatiegidsen arts-assistenten

Ieder arts-assistent ontvangt bij indiensttreding digitaal de ‘Algemene Informatiegids Arts-assistenten’ met relevante informatie over het werken in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast ontvang je een specifieke informatiegids van het specialisme waar je gaat werken.

Informatiegids co-assistenten

Iedere co-assistent ontvangt op hun eerste werkdag via het secretariaat Franciscus Academie de instructie hoe zij het digitaal informatieboekje 'Informatieblad co-assistenten' kunnen terug vinden.

Arts-assistentenvereniging

De arts-assistenten zijn verenigd in een arts-assistentenvereniging. Deze vereniging komt op voor de belangen van de assistenten, biedt informatie over allerlei aspecten van het arts-assistentschap en zet zich in voor een goede onderlinge band tussen de assistenten. Meer informatie over lidmaatschap en activiteiten is verkrijgbaar bij de secretaris van de assistentencommissie via arts-assistenten@sfg.nl.

Wetenschappelijk café

Het ziekenhuis organiseert drie keer per jaar bijeenkomsten onder de naam 'Wetenschappelijk café', waarin opleiden centraal staat en medisch inhoudelijke onderwerpen worden besproken. Het Wetenschappelijk café wordt georganiseerd en voorbereid door een afvaardiging uit de Opleidingscommissie.

Wetenschapsdag

Eén keer per jaar (in april) vindt er een Wetenschapsdag plaats. Tijdens de Wetenschapsdag verzorgen arts-assistenten presentaties over door hen verricht wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Alle arts-assistenten ontvangen een oproep om in een abstract de resultaten van hun onderzoek weer te geven. Er worden prijzen uitgereikt voor de beste voordracht, poster en abstract. Ook de co-assistenten worden uitgenodigd deze dag bij te wonen. Voor meer informatie over de Wetenschapsdag kun je contact opnemen met de arts-assistentenvereniging via arts-assistenten@franciscus.nl

Introductieprogramma arts-assistenten

Om arts-assistenten kennis te laten maken met de werkwijzen van een aantal (medisch) ondersteunende afdelingen organiseert Franciscus Gasthuis & Vlietland maandelijks (naast de algemene introductie voor nieuwe medewerkers) een driedaags introductieprogramma specifiek voor nieuwe arts-assistenten.

SEH-inwerkprogramma voor arts-assistenten

Conform de eisen uit het rapport ‘Spoedeisende Hulp: vanuit een stevige basis’ (oktober 2009) heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland voor de arts-assistenten van de poortspecialismen een SEH-inwerkprogramma ontwikkeld. Onze arts-assistenten dienen dit inwerkprogramma met goed gevolg doorlopen te hebben, voordat zij zelfstandig inzetbaar zijn op de Spoedeisende Hulp.

Opleidingscommissie

Een belangrijke rol in bovenstaande initiatieven is weggelegd voor de Centrale Opleidingscommissie. De Opleidingscommissie bestaat uit specialistopleiders van de verschillende specialismen, de Raad van Bestuur, enkele leden van de arts-assistentenvereniging, de medisch manager en een stafmedewerker vanuit het Leerhuis. De Opleidingscommissie behartigt alle zaken die betrekking hebben op opleidingen tot arts en tot medisch specialist binnen het ziekenhuis en stimuleert het opleidingsklimaat in Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Vertrouwenspersoon

Arts-assistenten en co-assistenten in Franciscus Gasthuis & Vlietland kunnen, indien nodig, een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor zaken die de assistent niet met zijn eigen opleider kan of wil bespreken. Alle zaken die besproken worden, worden vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de assistent besproken met andere betrokkenen!

Co-lunch

Iedere drie maanden organiseert Franciscus Academie speciaal voor alle aanwezige co-assistenten de zogenaamde ‘co-lunch’. Tijdens deze lunch (12.30-13.30 uur) worden in aanwezigheid van de medisch manager van het Leerhuis in een informele ambiance actuele zaken en verbeterpunten met betrekking tot de opleiding in het ziekenhuis.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid