Doorgaan naar hoofdinhoud

Masteropleiding tot Physician Assistent

Ben jij een hbo-verpleegkundige of heb je een ander hbo-diploma in de gezondheidszorg en wil jij je carrière verbreden binnen de patiëntenzorg? Dan is de masteropleiding Physician Assistent (PA) misschien wel jouw nieuwe uitdaging! 

Inleiding

Een Physician Assistant (PA) is een hoog opgeleide en gespecialiseerde professional die deel uit maakt van een medisch behandelteam en die in het kader van taakherschikking medische taken overneemt van een medisch specialist. De PA wordt ingezet op de polikliniek en verpleegafdeling. Ook de operatiekamer of een Spoedeisende Hulp (SEH) kan het werkterrein zijn. De PA kan zelfstandig duidelijk omschreven taken uitvoeren, zoals:

 • onderzoeken van een patiënt ten behoeve van diagnostiek of controle (consult)
 • verlenen van medisch inhoudelijke zorg, uitvoeren anamnese en lichamelijk onderzoek met stellen van diagnose
 • opstellen van een behandelplan, indiceren van een medische behandeling
 • uitvoeren van een (deel van een) medische behandeling en/of voorschrijven van UR geneesmiddelen binnen het eigen specialisme
 • instellen en volgen van het medisch beleid op een verpleegafdeling (werk van een zaalarts, visite lopen)
 • assisteren bij operaties of zelfstandig uitvoeren van kleine ingrepen
 • participeren in wetenschappelijk onderzoek
 • ontwikkelen van protocollen

Het individuele functieprofiel van een PA kan verschillend zijn. Afhankelijk van de wensen van de medisch specialist/maatschap worden de afspraken gemaakt over het uitvoeren van de taken. Er kan in de uitvoering veel overeenkomsten zijn met de functie van verpleegkundig specialist.
Sinds februari 2012 mag de PA ook voorbehouden handelingen en UR geneesmiddelen indiceren en uitvoeren.

Duur en start opleiding

De opleiding start jaarlijks in september en de duur van de opleiding is 2,5 jaar, waarbij je één dag per week naar school gaat.

Opbouw opleiding

De opleiding tot PA volg je aan de Hogeschool Utrecht. Het gaat hier om een duale opleiding, waarbij je minimaal een contract van 36 uur dient te hebben.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen: het brede en het specifieke deel. Het brede deel omvat het centraal cursorische onderwijs, dat door alle Physician Assistants in opleiding (PAio) wordt gevolgd, en een zestal korte stages (soort mini co-schappen). Het specifieke deel is voor elke PAio verschillend en wordt als 'werkplekcurriculum' aangeduid. Het brede deel neemt ongeveer tweederde van de 2,5 jaar opleidingstijd in beslag, het specifieke deel eenderde.

Studiebelasting is als volgt verdeeld:

 • Theorie: 1400 uren (=50 EC)
 • Praktijk: 2800 uren (= 100 EC)
 • Co schappen: 1400 uren (= 50 EC)
 • Farmacotherapie: 224 uren (=8 EC)

Tijdens de opleiding MPA-opleiding ontwikkel je competenties die sterk gekoppeld zijn aan de beroepspraktijk. Denk aan diagnostiek en behandelen, preventief werken, zorgvernieuwing, kritisch en analytisch denken, reflectief en creatief denken, wetenschappelijk onderbouwen, beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering, coachen en consultatie. Een PA draagt bij aan de continuïteit en de kwaliteit van de medische zorg en kan fungeren als een spin in het web van de medische zorg.

In het binnenschoolse curriculum wordt de basis gelegd voor medische kennis en vaardigheden die nodig zijn om te bekwamen voor de specifiek geformuleerde medische taken in je eigen werksetting. Gedurende de gehele opleiding werk je onder supervisie van een ervaren specialist binnen het specialisme waarvoor je wordt opgeleid.

In Franciscus Gasthuis word je begeleidt door een medische leermeester (specialist) en heb je leerbijeenkomsten met de Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistant werkzaam in Franciscus Gasthuis.

Salaris en collegegeld

Het salaris is conform de CAO-ziekenhuizen. Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt de opleidingskosten volledig. Wel is er sprake van een terugbetalingsregeling. Als het intake-assessment wordt gedaan in overleg met het Sint Franciscus Gasthuis, wordt ook dit volledig vergoed. De MPA is een gesubsidieerde opleiding en landelijk zijn er een beperkt aantal bekostigde opleidingsplaatsen.

Toelatingseisen

 • Een afgeronde geaccrediteerde hoger beroepsopleiding (HBO bachelor) in de gezondheidszorg.
 • Minstens 2 jaar relevante werkervaring in de directe patiëntenzorg.
 • Een aanstelling van minimaal 32 uur per week, bijvoorkeur 36 uur als PA in opleiding.
 • Voldoende kennis van de Nederlandse taal (NT2 niveau 4) en de Engelse taal
 • Je hebt computer- en internetervaring, waarbij het een pré is als je ervaring hebt in het omgaan en werken met een elektronische leeromgeving.

Indien je niet beschikt over een HBO-diploma kun je door een intake-assessment worden toegelaten tot de opleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de volgende vooropleidingen:

 • Inservice A verpleegkundige opleiding (<1994)
 • diploma Operatieassistent
 • Anesthesiemedewerker

De aanmelding voor het assessment moet minimaal drie maanden voor de start van de opleiding binnen te zijn.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over de opleiding tot Physician Assistant (Master) kun je contact opnemen met Marij de Gouw, teammanager beroeps- en vervolgopleidingen Leerhuis, via telefoonnummer 010 - 461 6984.

Als er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, plaatsen we de vacature online.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid