Doorgaan naar hoofdinhoud

Opleiding tot Spoedeisende Hulp verpleegkundige

Introductie

Kenmerkend aan de functie van Spoedeisende Hulp verpleegkundige is dat iedere situatie weer anders is. Dit vraagt van een verpleegkundige een goed omschakelingsvermogen en flexibiliteit. Bij Spoedeisende Hulpverlening zijn meerdere disciplines (en organisaties) betrokken, die op een snelle en doeltreffende wijze met elkaar moeten samenwerken. Ook is een prima samenwerking en afstemming tussen artsen en verpleegkundigen rondom patiëntenzorg noodzakelijk. Protocollen en richtlijnen zijn daarbij een belangrijke voorwaarde. De SEH-verpleegkundige heeft een belangrijke initiërende rol als zorgcoördinator en in het stellen van prioriteiten. In samenwerking met de medisch specialisten en andere disciplines stemt de verpleegkundige de verschillende werkzaamheden af. De verpleegkundige voert zo nodig zelfstandig interventies uit bij levensbedreigende problemen.
Naast technische vaardigheden moet je beschikken over sociale vaardigheden. Op een Spoedeisende Hulp word je namelijk geconfronteerd met slachtoffers van grote en kleine ongevallen en patiënten van alle specialismen in acute situaties. Tijdens de opleiding leer je om te gaan met dergelijke situaties en krijg je de gelegenheid de nodige praktijkervaring op te doen.

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)

De SEH is een dynamische en uitdagende afdeling. Jaarlijks worden er per locatie zo'n 28.000 patiënten van verschillende zorgzwaarte, specialismen en complexiteit door een multidisciplinair team opgevangen. Bij binnenkomst wordt elke zorgvrager met behulp van het Manchester Triage Systeem op urgentie beoordeeld. De SEH is een afdeling die 24 uur per dag open is. De activiteiten op de SEH zijn afgestemd op ontvangst, onderzoek, beoordeling, eerste behandeling, begeleiding, informatie, overdracht en zorg dragen voor de nazorg van de patiënt. De SEH is een plek waarin in een wisselend tempo gewerkt wordt in verschillende situaties, van eenvoudig tot hectisch en van laag- tot hoog complexe zorg.

De doelstelling van de SEH is ten eerste de directe en indirecte gevolgen van letsel of ziekte bij patiënten met een acute zorgvraag te voorkomen of te beperken. Dit kan door een diagnose te stellen en door het starten van een eerste noodzakelijke therapie. Het tweede doel is een ziekenhuisopname zo mogelijk te voorkomen.
In Franciscus Vlietland beschikt de SEH over 14 behandelplaatsen, waarvan 2 traumakamers zijn. Overdag werken er gespecialiseerde SEH-artsen. Buiten kantoortijden is er een huisartsenpost aanwezig waar patiënten naar toe kunnen worden doorverwezen.

In Franciscus Gasthuis is een Spoedpost waarbij patiënten zich voor zowel de huisarts als voor de SEH bij één loket aanmelden. De SEH beschikt over 13 behandelplaatsen en een observatorium van 6 bedden die in de avonduren door een SEH-verpleegkundige wordt bemand. De gespecialiseerde SEH-artsen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Ook zijn er SEH-artsen in opleiding werkzaam.

Duur en start opleiding

De opleiding tot SEH-verpleegkundige duurt totaal achttien maanden bij een dienstverband van minimaal 32 uur. De opleiding telt 6 startmomenten. De noodzakelijke praktijkervaring doe je op bij de SEH van Franciscus Gasthuis & Vlietland. De Erasmus MC Zorgacademie verzorgt het theoretische gedeelte van de opleiding, opgebouwd in modules. Alle eindtermen en leerdoelen (praktisch en theoretisch) dien je binnen de gestelde periode af te sluiten.

Opbouw opleiding

De opleiding is modulair opgezet, waarbij tijdens de eerste leereenheid aandacht wordt besteed aan de BIAZ (Basis Intensieve Zorg), ook voor IC-opleiding. Gedurende de SEH-opleiding wordt er dieper in gegaan in alle SEH-aspecten zoals onder andere:

  • Respiratie SEH (pathologie en trauma);
  • Circulatie ritme en geleiding, infarcten ;
  • Trauma op niveau van TNCC;
  • Acuut ziek kind op niveau van ENPC;
  • Immobilisatietechnieken;
  • Multidisciplinaire opvang meerdere (trauma)patiënten;
  • Intoxicatie.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.

De praktijkcomponent is verdeeld in 3 praktijkperioden. Tijdens de opleiding loop je stage op de Intensive Care (IC), Cardiac Care Unit (CCU), Anesthesie, Ambulancezorg en de Centrale Post Ambulance.

Tijdens iedere praktijkperiode heb je voortgangs- en beoordelingsgesprekken. De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en praktijkopdrachten. Het doen van onderzoek maakt onderdeel uit van de opleiding. De opleiding wordt afgesloten met de uitvoering van een casusanalyse.

De mogelijkheid bestaat om na het behalen van de SEH door te stromen naar de Intensive Care in een verkort traject. Deze mogelijkheid geldt ook andersom.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, ben je in ieder geval BIG-geregistreerd en in het bezit van een:

  • Diploma Verpleegkundige (MBO/HBO)
  • Minimaal één jaar werkervaring als verpleegkundige

Er geldt een voorwerkperiode van minimaal drie maanden, waarin je kennis maakt met alle facetten van de afdeling. Deze voorwerkperiode moet met een voldoende praktijkbeoordeling worden afgesloten.

Salaris en collegegeld

Het salaris is volgens de CAO-ziekenhuizen. Franciscus Gasthuis & Vlietland betaalt de opleiding volledig, waardoor je zelf geen studiekosten hebt. Als je de opleiding vroegtijdig beëindigt, geldt er een terugbetalingsregeling.

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt verder goede arbeidsvoorwaarden en aanvullende faciliteiten.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over de opleiding tot SEH-verpleegkundige kun je contact opnemen met de afdelingsmanager of de adviseur Beroeps- en vervolgopleidingen van de SEH via telefoonnummer 06 - 192 102 24. Zij kunnen je ook meer vertellen over de mogelijkheden van een vrijblijvende rondleiding op de SEH. Een keer meelopen tijdens een dienst behoort tot de mogelijkheden.

Raadpleeg het vacature-overzicht voor actuele vacatures. Staat er momenteel geen vacature tussen voor leerling SEH-verpleegkundige, dan kun je via dit sollicitatieformulier een open sollicitatie sturen. Zodra er een plek vrijkomt voor leerling SEH-verpleegkundige, nemen wij jouw sollicitatie mee in de procedure. 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid