Transmurale Samenwerking 

De afdeling Transmurale Samenwerking (TMS) fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor verwijzers uit de regio. Daarnaast ondersteunt TMS verwijzers en medisch specialisten bij transmurale vraagstukken en communicatie. Het team bestaat uit:

 team tms

Van links naar rechts: Suzanne Korthorst (manager), Melissa Lockhorst (adviseur, aandachtgebied digitalisering), Maria Bos (adviseur, aandachtsgebied ketenzorg),  Linda Oosthoek (office manager), Sandra Molenaar (office manager) en Lieke Visser- Klein Haar (adviseur, aandachtsgebied digitalisering)

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • Opzet en ontwikkeling van samenwerkingsinitiatieven en projectbegeleiding hiervan
  • Organisatie van nascholingen voor verwijzersOrganisatie van bezoek aan HAGRO-vergaderingen en gezamenlijk consult
  • Melden van verbetermogelijkheden, knelpunten of complimenten in de samenwerking (via STIM melding / Signalen en Transmurale Incidenten Melden
  • ZorgDomein, Zorgmail, en Zorgverlenersportaal, inclusief aanmeldingen en vragen omtrent digitaal verwijzen ZorgDomein en gebruik Zorgverlenersportaal
  • Praktische zaken zoals het doorgeven van gegevens van een nieuwe verwijzer, aanvragen toegangspas, vragen over bestellingen en bereikbaarheid, aan- en afmelden nieuwsbrieven, contactgegevens van specialisten en beheer Franciscus Artsenwijzer.

Voor medisch inhoudelijke en patiëntgerelateerde zaken kunt u uiteraard bij de (behandelend) medisch specialist terecht.

De afdeling Transmurale Samenwerking werkt o.a. samen met een Huisartsen Advies Team (HAT) bestaande transmuraal betrokken huisartsen en medisch specialisten, een klankbordgroep ZorgDomein en heeft periodiek overleg met huisartsen binnen het Bestuurlijk Transmuraal Overleg (BTO).

Vragen en contact

Heeft u vragen, loopt u ergens tegenaan of wilt u dat wij langskomen, dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 - 893 47 30 of per e-mail via transmuraal@franciscus.nl

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid