Doorgaan naar hoofdinhoud

roem_logo_2022_2000px.jpg

Workshops

Tijdens de ROEM! kunt u twee workshops volgen op de door u gekozen locatie. 

  • Epistaxis workshop met hands-on oefening

Workshopbegeleiders: Raymond Bonnet en Rose Marijn Teeuw (KNO-artsen)
Voorbereiding: Alina Jager (huisarts)

Tijdens deze workshop behandelen we verschillende aspecten van epistaxis. Van anatomie tot behandeling. Zowel acute als recidiverende neusbloedingen. Wat kunt u zelf doen en wanneer is de KNO-arts van toegevoegde waarde?

De deelnemers oefenen op een neusbloedingsimulator/model onder andere het inbrengen van verschillende tampons. Het model geeft aan wanneer het goed is!

  • Long-COVID: onderzoek en gezamenlijke zorg

Workshopsbegeleiders: Gert-Jan Braunstahl (longarts) en Yvonne Stuip (huisarts)

Tijdens deze workshop nemen wij u kort mee in de prevalentie, hypotheses en risicofactoren van Long-COVID. Daarnaast kijken we naar de aanbevelingen vanuit de richtlijn. We bespreken samen twee casus; een casus vanuit het perspectief van de huisarts en een casus vanuit het perspectief van de longarts. Ook de LARGO-studie komt aan bod. In deze studie wordt gekeken naar het effect van Lactoferrine op vermoeidheid, concentratievermogen en spierkracht bij patiënten met long-COVID.

  • Het grijze gebied, naar de spoed of niet?

Workshopbegeleiders: Egon Zwets en Pelle Klein (SEH-artsen) en Sietze Regter (huisarts HAP Schiedam) en Renée Kok (HAP Noord)

Niet iedere diagnose of verdenking op diagnose hoeft meteen naar de SEH, maar je wilt natuurlijk ook geen belangrijke diagnose te laat insturen. Samen met de deelnemers denken we na en discussiëren over de juiste zorg op de juiste plaats. Dit doen we aan de hand van voorbeelden die we bekijken vanuit het oogpunt van de patiënt, huisarts en medisch specialist/SEH-arts.

Tijdens het tweede deel van de workshop discussieren we over een stelling omtrent geïntegreerd samenwerken waarbij de deelnemers in drie groepen verdeeld worden: patiënt, huisarts en medisch specialist.

  • Het acuut zieke kind: eerste of tweede lijn?

Workshopbegeleiders: Esther Harnisch (kinderarts) en Monique Bhogal-Statham (huisarts) en Joost Heijkans (physician assistant)

Tijdens deze workshop bespreken we acute casuïstiek in de kindergeneeskunde en worden tips & tricks uitgewisseld. We gaan aan de hand van actuele casuïstiek met elkaar in gesprek over waar de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt: is dat in de eerste of tweede lijn? Wanneer verwijst u wel en wanneer niet en waarom? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan kunnen wij de regionale samenwerking in de acute kinderzorg versterken.

  • De vernieuwde afdeling Radiologie: maak kennis met de nieuwste apparatuur en richtlijnen

Workshopbegeleiders: radiologen Frank Hulsebosch en Maarten van der Wal (radiologen) en Eric Jan Heydenrijk (huisarts)

Tijdens deze workshop komen drie onderwerpen aan bod.

LESA (Landelijke Eerste Lijns Afspraken Radiologische Diagnostiek)
In de LESA richtlijn worden bestaande eerstelijns en tweedelijns richtlijnen op een zodanige manier gepresenteerd dat door de betrokken beroepsgroepen op regionaal niveau werkafspraken kunnen worden gemaakt. In de LESA worden aanbevelingen voor indicatiestelling en verwijzing naar radiologie besproken bij klachten van abdomen, wekedelen zwellingen, schouder, thorax, LWK en knie. Doelstelling is een doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkómen. We zullen met de deelnemers de knelpunten uit deze nieuwe richtlijn bespreken.

Vernieuwing apparatuur Franciscus Vlietland
We bespreken kort de nieuwe state of the art apparatuur van locatie Franciscus Vlietland: Er is een nieuwe PET CT met vele nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe 3 Tesla en een 1.5 Tesla MRI. En een nieuwe supersnelle CT scanner. We vertellen kort wat de nieuwe mogelijkheden zijn en wat voor een impact dat heeft op uw patiënten.

Rondleiding vernieuwde afdeling Radiologie
Tijdens een rondleiding geven wij u een kijkje achter de schermen op de vernieuwde afdeling Radiologie!

  • Van het zoeken naar verklaringen naar een gezamenlijke oplossing; een gerichte aanpak van ALK

Workshopsbegeleiders: Joop Dopper (kaderhuisarts GGZ) en Noor Godijn (neuroloog)

Huisartsen en medisch specialisten zien geregeld patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), voorheen somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Voor een gerichte aanpak is het van groot belang dat zij met elkaar samenwerken. Meerdere huisartsen en medisch specialisten in de regio hebben recent met elkaar nagedacht hoe de zorg rondom patiënten met ALK zo goed mogelijk samen kan worden georganiseerd. In deze workshop delen we de eerste inzichten. Ook bespreken we de meest recente verklaringsmodellen omtrent ALK om verder te brainstormen over een gezamenlijke aanpak van ALK.

  • Thuismonitoring in de regio

Workshopbegeleiders: Thomas Slee en Joep van der Leeuw (internisten) Maxime Bakx (projectleider telemonitoring) en Sander Gransjean (huisarts)

Tijdens de workshop 'Thuismonitoring in de regio' geven wij u een introductie op het onderwerp en de stand van zaken in de regio. We bespreken thuismonitoring vanuit het perspectief van de medisch specialist en vanuit het perspectief van de huisarts. Met elkaar zullen we brainstormen over de regionale aanpak; hoe kunnen we thuismonitoring in de eerste en tweede lijn samen laten komen geredeneerd vanuit het perspectief van de patiënt, waar zitten de haakjes en hoe gaan we dit samen verder vormgeven? Het doel is om hier een gezamenlijk vervolg aan te geven om uiteindelijk naar continue monitoring in de regio te gaan.

  • Pijn op de Borst: wijzigingen in beleid vertalen naar de praktijk

Workshopsbegeleiders: Peter Nierop, Marc van der Linden (cardiologen) en Talip Tumkaya (kaderhuisarts Hart & Vaat)

Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht in zowel de eerste als tweede lijn. In de NHG-standaard wordt het inspannings-ecg niet meer aanbevolen voor het stellen dan wel uitsluiten van de diagnose (stabiele) angina pectoris. Ook zijn het medicamenteuze beleid en het verwijsbeleid aangepast. Deze wijzigingen vragen om vernieuwde afspraken tussen de huisarts en cardioloog, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Tijdens deze workshop gaan de cardiologen daarover graag in gesprek met de deelnemers.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid