Doorgaan naar hoofdinhoud

Werkwijze aanvragen zuurstof suppletie in de thuissituatie

woensdag 20 mei 2020

Het aanvragen van zuurstof suppletie in de thuissituatie voor patiënten met een saturatie <94% met als doel om hiermee bepaalde groepen patiënten (langer) thuis te kunnen houden, is vereenvoudigd. Lees verder

Eerstelijns laboratorium diagnostiek VGZ verzekerden

woensdag 20 mei 2020

In januari 2020 bent u geïnformeerd over de gesprekken tussen Franciscus en STAR-SHL met betrekking tot het aanvragen van eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ verzekerden. Lees verder

Verwijzen naar de Geheugenpoli

woensdag 20 mei 2020

Op onze locaties Vlietland en Gasthuis wordt de Geheugenpoli aangeboden; een speciaal spreekuur voor patiënten met cognitieve stoornissen. Lees verder

Inloopspreekuren bloedprikken, radiologie en dermatologie gestopt

woensdag 20 mei 2020

Om spreiding van patiënten te bevorderen zijn de inloopspreekuren van de Radiologie (locaties Gasthuis, Vlietland en Berkel) en de Dermatologie (inloopspreekuur verdachte plekken, locatie Gasthuis) tijdelijk gestopt. Lees verder

Updates COVID-19

woensdag 20 mei 2020

De afdeling Transmurale Samenwerking stuurt verwijzers uit onze regio per e-mail voor hen relevante berichtgeving m.b.t. COVID-19. Lees verder

Werkwijze aanvragen zuurstof suppletie in de thuissituatie

vrijdag 15 mei 2020

Het aanvragen van zuurstof suppletie in de thuissituatie voor patiënten met een saturatie <94% met als doel om hiermee bepaalde groepen patiënten (langer) thuis te kunnen houden, is vereenvoudigd. Lees verder

Moederdagcadeau voor kersverse moeders

zondag 10 mei 2020

Kersverse moeders krijgen dit weekend in Franciscus Gasthuis & Vlietland hun eerste Moederdag cadeau. Lees verder

Bestuurlijke overleggen huisartsen specialisten

maandag 20 april 2020

Dinsdag 14 april jl. hebben de leden van het Bestuurlijk Transmuraal Overleg (BTO) elkaar (digitaal) ontmoet: om af te stemmen en ervaringen te delen m.b.t. de COVID-19 situatie. Lees verder

Digitaal aanvragen laboratoriumdiagnostiek

maandag 20 april 2020

Juist in deze COVID-19 periode is het van belang om bezoeken aan de huisartsenpraktijk waar mogelijk te beperken. Lees verder

Regionale Artsen Middag (RAM) jaar uitgesteld

maandag 20 april 2020

De programmacommissie van de RAM heeft i.v.m. de situatie COVID-19 moeten besluiten de Regionale Artsen Middag een jaar uit te stellen. Lees verder

Vervangen Lactose Tolerantie test door Lactose Intolerantie Genotypering

maandag 20 april 2020

Per 1 mei wordt de lactose tolerantie test vervangen door de lactose intolerantie genotypering. Lees verder

Actueel overzicht geopende bloedafnamepunten

maandag 20 april 2020

De werkwijze op onze bloedprikpunten is aangepast i.v.m. de COVID-19 maatregelen. Lees verder

Verbeteringen in de Franciscus Artsenwijzer

vrijdag 20 maart 2020

Om het gebruiksgemak van de Franciscus Artsenwijzer verder te vergroten en te laten aansluiten op de behoefte van gebruikers is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Lees verder

Digitale consultaties via VIPLive voor huisartsen regio Rotterdam

vrijdag 20 maart 2020

Al enige tijd bieden specialismen van Franciscus Gasthuis & Vlietland digitale consultaties via VIPLive aan, met als doel huisartsen in de regio Rotterdam de mogelijkheid te geven om (medisch) specialistische zorg te consulteren in de huisartsenpraktijk. Lees verder

Nieuws over nascholingen

vrijdag 20 maart 2020

Vanuit onze maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid acht Franciscus Gasthuis & Vlietland het niet wenselijk om op dit moment grote bijeenkomsten te organiseren, waar vele zorgprofessionals bij elkaar komen. Lees verder

Concentratie opnames kinderen in Franciscus Gasthuis

vrijdag 20 maart 2020

Zoals bekend geldt voor onze verpleegafdelingen Kindergeneeskunde, net als voor alle kinderverpleegafdelingen in Nederland, dat er een tekort is aan gediplomeerde kinderverpleegkundigen. Lees verder

Maatregelen corona - stand van zaken

vrijdag 20 maart 2020

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland functioneert een multidisciplinair beleidsteam Coronavirus. Lees verder

Zorgconcept Havenue: subacute zorg voor ouderen

woensdag 19 februari 2020

Havenue is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis), vijf ouderenzorgorganisaties (Aafje, Fundis, Humanitas, Laurens en Lelie Zorggroep), huisartsen en de welzijnsorganisaties Wmo Radar en Dock. Lees verder

Hello goodbye specialisten

woensdag 19 februari 2020

Hello Lees verder

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid