Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorgconcept Havenue: subacute zorg voor ouderen

Afbeelding bij Zorgconcept Havenue: subacute zorg voor ouderen

Havenue is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis), vijf ouderenzorgorganisaties (Aafje, Fundis, Humanitas, Laurens en Lelie Zorggroep), huisartsen en de welzijnsorganisaties Wmo Radar en Dock. Havenue ontwikkelt diverse zorgconcepten, waaronder een concept voor subacute zorg voor ouderen. De huisarts ziet vaak al aankomen dat een oudere patiënt achteruitgaat. Bij Havenue staat een team van zorg- en welzijnsprofessionals klaar voor deze patiëntengroep.

Na een max. 4 uur durende multidisciplinaire beoordeling bij de Subacute Poli op de locatie Havenpolikliniek wordt er in samenspraak met de huisarts, patiënt én de mantelzorger een integraal behandelplan opgesteld. Dit om achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen en de patiënt zorg en welzijn op de juiste plek te kunnen bieden op langere termijn, bij voorkeur thuis. De huisarts blijft hoofdbehandelaar.

Subacute zorg Havenue in het kort

  • Snelle (binnen één week) domein overstijgende diagnostiek (medisch, zorg & welzijn) door de specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker sociaalwerker/welzijnscoach en geriater
  • Op één ochtend (4 uur durend) gehele beoordeling (door multidisciplinair team) met zo nodig aanvullend onderzoek (CT-cerebrum, Röntgenfoto, ECG, echo).
  • Patiënt komt (altijd) samen met de mantelzorger
  • Na aanmelding via ZorgDomein binnen 1 week beoordeling op subacute poli van Havenue
  • 1.5 lijns zorg

Na een pilot met 40 huisartsen in de directe omgeving van de Havenpolikliniek is het nu voor alle huisartsen uit regio Rotterdam en regio NWN mogelijk om patiënten in te sturen. Verwijzen kan via ZorgDomein: Franciscus Gasthuis & Vlietland, Havenpolikliniek / Regulier Havenue - subacute zorg ouderen. Voor het kunnen continueren van dit zorgaanbod is het van belang dat er voldoende gebruik van wordt gemaakt.

Voor meer informatie over Havenue en de indicaties voor doorverwijzen klik hier.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid