Doorgaan naar hoofdinhoud

Start pilot aangepast zorgpad bij verdenking DVT - regio Rotterdam

Afbeelding bij Start pilot aangepast zorgpad bij verdenking DVT - regio Rotterdam

Vanaf donderdag 15 april wordt in de regio Rotterdam gestart met een pilot voor een aangepast zorgpad voor patiënten met verdenking diepveneuze trombose (DVT).

Uitgangspunt van het aangepaste zorgpad DVT is dat de huisarts, zowel in de dagpraktijk als vanaf de HAP, meer regie krijgt over patiënten met verdenking DVT. De patiënt blijft in de eerstelijn totdat er een bewezen DVT is die niet in de eerstelijn behandeld kan worden. Pas dan wordt de patiënt doorverwezen naar de tweedelijn. Dit is overeenkomstig de NHG standaard Diepveneuze trombose en longembolie (Diepveneuze trombose en longembolie | NHG-Richtlijnen).

Door het inzetten van eerstelijnsdiagnostiek, zowel overdag als in de ANW-uren, wordt de huisarts hierbij ondersteund. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid tot laagdrempelig contact met de dienstdoende internist.

Voordelen voor de patiënt
Het voordeel voor de patiënt is dat hij zo lang mogelijk onder begeleiding van de (eigen) huisarts kan blijven. Omdat er in veel gevallen geen verwijzing naar de tweedelijn nodig is, scheelt dit ook in kosten voor het eigen risico.

Aanpassingen zorgpad DVT - flowcharts
De aangepaste flowcharts voor het zorgpad DVT kunt u vinden op de website Verwijzers van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Er zijn vier flowcharts beschikbaar:

DVT op werkdagen 8.00 - 15.30 uur (flowchart 1)
Dit is het normale proces in de dagpraktijk waarbij op basis van de uitkomst van de beslisregel eerst een d-dimeer en nierfunctie wordt aangevraagd of direct een echo.

DVT op werkdagen vanaf 15.30 uur (flowchart 2)
Dit proces verschilt van het normale proces (flowchart 1) gegeven het tijdstip (openingstijden dagpraktijk). Indien de D-dimeer verhoogd is, maar er geen echo meer gemaakt kan worden, wordt eenmalig een DOAC of LMWH gegeven ter overbrugging. Indien er diagnostiek is aangevraagd, maar de huisartsenpraktijk is gesloten als de uitslag binnen komt dient er een goede (telefonisch en digitale) overdracht gemaakt te worden vanuit de huisarts naar de HAP.

DVT op vrijdag of dag voor feestdag vanaf 15.30 uur (flowchart 3)
Dit proces verschilt van het proces werkdagen vanaf 15.30 uur (flowchart 2), omdat de volgende dag een weekenddag of feestdag betreft. Indien het niet meer mogelijk is een echo te laten maken dient de echo de volgende dag via de HAP gemaakt te worden. Een goede overdracht (telefonisch en digitaal) vanuit de huisarts naar de HAP is ook hierbij van belang.

DVT weekend en feestdagen (flowchart 4)
Het is vanaf heden ook mogelijk om via de HAP een D-dimeer aan te vragen en een echo DVT. De HAP Noord zal hier ook over communiceren en werkinstructies delen, zodat u weet hoe u dit kunt aanvragen.

Contra-indicaties voor instroom in dit zorgpad zijn een DVT langer bestaand dan 30 dagen, zwanger of postpartum, een leeftijd < 18 jaar en reeds gebruik van antistollingsmiddelen.

Aanpassingen ZorgDomein
De aanvraag voor een D-dimeer, nierfunctie en echo DVT kunt u via digitaal via ZorgDomein doen. In het aanvraagformulier in ZorgDomein voor de echo DVT zijn twee wijzigingen gedaan:

  • Er is een extra veld opgenomen om de contra-indicaties voor behandeling in de eerstelijn aan te geven. Op deze manier wordt voor onze medisch specialisten duidelijk of de patiënt bij een positieve echo behandeld kan worden in de eerstelijn (eigen huisarts of dienstdoende op de HAP) of dat de patiënt toch doorgestuurd moet worden naar de Interne Geneeskunde of de SEH.
  • Er is een extra veld opgenomen waarbij u kunt invullen of er een overdracht gemaakt is naar de HAP. Dit is alleen relevant om te doen als u verwacht dat u niet meer bereikbaar bent op het moment dat de uitslag van het lab of de echo binnenkomt en de uitslag naar de HAP wordt doorgebeld.

De pilot start op donderdag 15 april en wordt na 1 maand en na 3 maanden geëvalueerd.

Wanneer u vragen heeft of in de praktijk ergens tegenaan loopt, dan horen wij dat heel graag. U kunt uw feedback mailen naar transmuraal@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid