Doorgaan naar hoofdinhoud

Samenwerking Erasmus MC ten behoeve van MKA-zorg

Afbeelding bij Samenwerking Erasmus MC ten behoeve van MKA-zorg

Onze samenwerking met de maatschap ‘MKA-chirurgen Noordrand Rotterdam B.V.’ eindigt per 1 januari 2019. Teneinde de zorg te kunnen continueren hebben wij het Erasmus MC gevraagd de spoedeisende MKA-zorg waar te nemen.

Waarneming spoedeisende MKA-zorg

Erasmus MC verzorgt vanaf 1 januari 2019 de spoedzorg, in de vorm van:

  • 24-uurs dienst voor telefonisch consult bij en overleg over (SEH-)spoedpatiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland
  • 24-uurs spoedconsulten van patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland op de locatie van Erasmus MC, na voorafgaand telefonische afstemming;
  • poliklinische spoedconsulten na doorverwijzing vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland, tijdens reguliere openingstijden, op locatie van Erasmus MC.

Bovenstaande afspraken, die vooralsnog gelden tot 1 april 2019, hebben betrekking op onze traumapatiënten die (ook) MKA-zorg nodig hebben en op patiënten met een lopende MKA-behandeling met een spoedeisende vraag. Verwijzingen naar de kaakchirurgen van het Erasmus MC verlopen via onze spoedeisende hulp of onze specialisten.

Electieve MKA-zorg

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing voor de niet-spoedeisende MKA-zorg in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit vraagt nog nadere uitwerking. Vooralsnog is het daarom helaas niet mogelijk om afspraken te maken voor de planbare MKA-zorg in Franciscus Gasthuis & Vlietland. De ZorgDomein producten MKA-zorg zijn tijdelijk uitgezet.

Zodra er meer duidelijkheid is over de electieve MKA-zorg in Franciscus Gasthuis & Vlietland, berichten wij u nader. Nieuwe patiënten worden voor electieve zorg geadviseerd naar ons omliggende ziekenhuizen te gaan.

Vragen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking via 010 - 893 47 30 of 06 - 22 378 214.

Wij verwachten met deze afspraken de continuïteit van goede zorg in onze regio te waarborgen.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid