Doorgaan naar hoofdinhoud

Programma Juiste zorg op de juiste plek: werkgroep verwijsstromen

Afbeelding bij Programma Juiste zorg op de juiste plek: werkgroep verwijsstromen

Van oudsher is de zorg verdeeld in eerste-, tweede- en derdelijns zorg. Met daarbij de mogelijkheid dat de eerste lijn verwijst naar de tweede (of derde) lijn en de tweede of derde lijn weer terugverwijst. Tot op heden is verwijzen een eenzijdig proces; de verwijzend arts bepaalt of en wanneer de patiënt verwezen wordt, de ontvangende partij draagt er zorg voor dat de verwijzing leidt tot een consult van de patiënt. De arts in de tweede of derde lijn verwijst de patiënt terug wanneer de behandeling afgerond is. Kortom, het proces van verwijzen is een zeer bepalend moment in de zorg. Heel vaak gaat dit goed. Maar we zien ook knelpunten. Soms is de verwijsreden onduidelijk, ontbreekt er informatie, lijkt een andere route meer voor de hand liggend etc. Daarom vinden we het de moeite waard om met elkaar te onderzoeken hoe we dit beter kunnen organiseren. Dit sluit aan bij de landelijke beweging naar juiste zorg op de juiste plek. Daarbij staan we met elkaar voor de uitdaging om zorg anders en slimmer te organiseren, door in te zetten op mogelijkheden om (duurdere) zorg te voorkomen, te vervangen of te verplaatsen.

Door het zorgproces anders in te richten kan zorg op de verkeerde plek worden voorkomen. Door het realiseren van de juiste verwijsstromen leidt niet meer elke verwijzing tot een standaard vervolg in de tweedelijn, maar worden andere opties (bijv. meekijkconsult of een triage vraag, of een andere vervolgstap) verder ontwikkeld.
Het gaat bij dit vraagstuk om het brede besef dat het traditioneel afwachtend beleid met uitsluitend verantwoordelijkheid voor het eigen stukje zorg moet omslaan in een actief opvolgbeleid met een even grote verantwoordelijkheid bij alle zorgverleners voor de hele populatie. Professionals organiseren met elkaar, in een netwerk, de zorg voor en rondom de patiënt.

In september is een werkgroep bestaande uit huisartsen en specialisten met bovenstaande aan de slag gegaan. De volgende activiteiten worden door de werkgroep uitgevoerd:

  • het opstellen van een visiedocument als vertrekpunt voor dit onderwerp, ten behoeve van bespreking met huisartsenvertegenwoordigers en de specialisten coöperatie;
  • starten met een regionaal verbeterplan kwaliteit van correspondentie (verwijsbrieven en ontslagbrieven);
  • van verwijzen een gezamenlijk proces maken (feedback en communicatie tussen specialist en huisarts);
  • verkenning van een netwerkconsult of 1,5 lijnsconsult, naar voorbeeld van de stadspoli van Blauwe Zorg;
  • nadenken over een uniforme wijze van collegiaal overleg (welk instrument gebruik je wanneer en ten behoeve van wat).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking via e-mail transmuraal@franciscus.nl. Wij zullen u regelmatig informeren over dit project.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid