Doorgaan naar hoofdinhoud

Leerpunten DTO CRP/pneumonie

Afbeelding bij Leerpunten DTO CRP/pneumonie

Het Diagnostisch Toetsingsoverleg (DTO) is een instrument om het rationeel en doelmatig aanvragen van eerstelijns diagnostiek te bevorderen. Op donderdag 28 maart jl. verzorgden een longarts, klinisch chemicus en medisch microbioloog een DTO over CRP/pneumonie voor huisartsen in Bleiswijk. Het doel van het DTO CRP/pneumonie was leren wat te doen bij een vermoeden van een gecompliceerde luchtweginfectie, en wanneer/welke diagnostiek aangevraagd moet worden. De leerpunten worden hieronder benoemd. Heeft u interesse in een DTO in uw praktijk of Hagro? Maakt u dit dan kenbaar via transmuraal@franciscus.nl.

Belangrijkste leerpunten

  • CRP is een goede parameter die aangeeft of een luchtweginfectie gecompliceerd of ongecompliceerd verloopt.
  • Bij matig zieke patiënten, patiënten die langer dan 7 dagen ziek zijn en mensen met een risicofactor (verminderde weerstand, nierinsufficiëntie, kanker, comorbiditeit etc.) moet CRP bepaald worden.
  • Indien het CRP < 20 mg/L dan is een antibioticum niet zinvol. Bij een CRP > 100 mg/L altijd starten met een antibioticum.
  • Bij CRP tussen de 20 en 100 mg/L dan moet gevaren worden op het klinische beeld.
  • Amoxicilline is het eerste keuze antibioticum bij een pneumonie. Hiermee wordt de meest voorkomende verwekker, de pneumokok goed ingedekt. Doxycycline is een goede tweede keus. Voor chinolonen (bv ciprofloxacine) is geen plaats bij de behandeling van pneumonie in de huisartsenpraktijk.
  • Wanneer de eerste antibioticumkuur niet de gewenste resultaten geeft kan er aanvullende microbiologische diagnostiek gedaan worden.
  • Sputumkweken zijn doorgaans niet zinvol bij een eerste empirisch behandeling van pneumonie. Wel bij falen van therapie. Met behulp van moleculaire diagnostiek kan naar specifieke verwekkers (bordetella, chlamydia psittacci, influenza) gekeken worden.
  • Serologie kan gebruikt worden om atypische verwekkers aan te tonen. Voor mycoplasma en bordetella kan het heel nuttig zijn, voor chlamydia en legionella echter niet.
  • Laagdrempelig overleg met de longartsen, klinisch chemici en medisch microbiologen is altijd mogelijk.

Klik hier voor meer informatie over het DTO.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid