Doorgaan naar hoofdinhoud

Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA 2.0)

Afbeelding bij Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA 2.0)

Onze antistollingscommissie en de Trombosedienst Franciscus hebben het initiatief genomen om, naar analogie van de ontwikkelingen die hebben geleid tot de afspraken met betrekking tot de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA), een LSKA 2.0 in te richten voor gebruikers van DOACs, TARs en de combinaties van antistolling en TARs. U kunt het document hier downloaden.

Eind 2017 is de input van ketenpartners gevraagd (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, trombosediensten, medisch specialisten). De uitwerking hiervan is gepresenteerd tijdens de nascholing Antistolling in Franciscus Vlietland op 5 april jl. De komende periode wordt de regionale versie van de LSKA 2.0 via de kaderhuisarts hart- en vaatziekten en via de reguliere overleggen met de ketenpartners bij u onder de aandacht gebracht.

Voor inhoudelijke vragen over de LSKA 2.0 kunt u contact opnemen met Tessa Dijkstra (ziekenhuisapotheker), t.dijkstra@franciscus.nl of Monique Walenbergh (ziekenhuisapotheker), m.walenbergh@franciscus.nl.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid