Doorgaan naar hoofdinhoud

Klinisch Chemisch Laboratorium - Nieuwe berekening eGFR

Afbeelding bij Klinisch Chemisch Laboratorium - Nieuwe berekening eGFR

In de NieuwsFlits van februari is vermeld dat de eGFR vanaf 15 februari tijdelijk op twee manieren wordt berekend en gerapporteerd. Deze dubbele rapportage, eGFR(CKD-EPI) en eGFR(MDRD), verdwijnt per 1 april. Vanaf die datum rapporteert Franciscus Gasthuis & Vlietland alleen nog de uitslag eGFR(CKD-EPI). U vindt deze nieuwe berekening ook op onze website www.franciscus.nl/verwijzers > Diagnostiek

Sinds 15 februari 2017 wordt de eGFR op twee manieren berekend. De huidige berekening voor de eGFR (geschatte Glomerulaire Filtratie Snelheid) is de eGFR(MDRD) formule. De nieuwe berekening gaat volgens de eGFR(CKD-EPI) formule. De CKD-EPI formule gebruikt dezelfde variabelen als de MDRD formule: kreatinine concentratie uit heparine plasma, leeftijd, geslacht en ras.

De eGFR(CKD-EPI) heeft dezelfde referentiewaarden als de eGFR(MDRD). Net als bij de eGFR (MDRD) dient ook bij de eGFR(CKD-EPI) bij personen van het negroïde ras de gerapporteerde eGFR vermenigvuldigd te worden met een factor 1,16. Voorlopig worden beide eGFR berekeningen gerapporteerd. Na 3 maanden wordt de rapportage van eGFR(MDRD) gestopt.

De voordelen van de eGFR(CKD-EPI) zijn:

 • De berekening van de eGFR van mensen met een licht verstoorde nierfunctie(eGFR 60-90 ml/min/1.73m²) is betrouwbaarder.
 • De formule is gevalideerd voor ouderen boven de 70 jaar en bij hogere klaringen (eGFR 60-90 ml/min/1.73m²). De rapportage tussen 60-90 ml/min/1.73m² is betrouwbaarder en wordt als getal gerapporteerd in plaats van >60 ml/min/1.73m².
 • Jongeren worden met de CKD-EPI formule vaker geclassificeerd in een hogere GFR klasse. Ouderen worden met de CKD-EPI formule vaker geclassificeerd in een lagere GFR klasse. De eGFR op basis van de CKD-EPI formule leidt hiermee tot minder “onterechte” verwijzingen naar de tweedelijn en tot een verbeterd medicatiebeleid op geleide van nierfunctie

In de periode dat beide eGFR uitslagen worden gerapporteerd zullen bij een eGFR van 100 ml/min/1.73m² de volgende uitslagen zichtbaar zijn:

 • eGFR(MDRD) > 60 ml/min/1.73m²
 • eGFR(CDK-EPI) > 90 ml/min/1.73m². Dit verschil in rapportage ligt in de verbeterde betrouwbaarheid van de berekening van de eGFR(CDK-EPI).

Voor wie mag de eGFR(CKD_EPI) niet gebruikt worden?

De eGFR (CKD-EPI) is, evenals de eGFR(MDRD), niet geschikt voor het schatten van de nierfunctie van:

 • Personen jonger dan 18 jaar;
 • Personen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak;
 • Personen uit een etnische groepering anders dan het blanke of negroïde;
 • Patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie;
 • Patiënten met acute nierinsufficiëntie;
 • Ondervoede patiënten;
 • Personen met een vegetarisch dieet;
 • Zwangeren.

Literatuur

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Working group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 2013;3:4–4.

- Levey AS, Stevens L a, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604–612.

- Schwartz GJ, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20:629-637. Schwartz GJ and Work DF. Measurement and estimation of GFR in children and adolescents. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(11):1832-43.

 

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid