Doorgaan naar hoofdinhoud

Gezocht: Huisartsen uit regio Rotterdam voor Gebruikerscommissie Diagnostiek

Afbeelding bij Gezocht: Huisartsen uit regio Rotterdam voor Gebruikerscommissie Diagnostiek

In 2018 is in de regio Nieuwe Waterweg Noord een Service Level Agreement (SLA) afgesproken met de huisartsen (vertegenwoordigd door de ZEL) op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek (ELD). Doel van de SLA is het optimaliseren van de samenwerking tussen Franciscus en de huisartsen op het gebied van ELD. De Gebruikerscommissie Diagnostiek is destijds ingesteld om toe te zien op naleving van de SLA en uitvoering van nieuw beleid. In oktober 2020 is de Gebruikerscommissie geëvalueerd en is de wens uitgesproken om de commissie uit te breiden naar beide regio’s van Franciscus. Omdat huisartsen uit de regio Rotterdam ook gebruik maken van eerstelijnsdiagnostiek van Franciscus, vinden wij deelname van huisartsen uit deze regio belangrijk. Wij zoeken daarom huisartsen uit de regio Rotterdam voor deelname aan de Gebruikerscommissie diagnostiek!

Over de Service Level Agreement (SLA)

Alle eerstelijnsdiagnostiek die in de NHG standaard staat, wordt aangeboden binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast omvat de SLA diverse serviceaspecten zoals het mogelijk maken van digitaal aanvragen van diagnostiek.

Taken / invulling

De gebruikerscommissie:

 • ziet toe op de uitvoering van de SLA en het beleid ELD Franciscus
 • verzorgt de terugkoppeling van de resultaten van de SLA aan de huisartsen
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback aan het MOZ (management Medisch Ondersteunende Zorg) en het betreffende duaal management over
  • diagnostiek aanbod
  • service / kwaliteit van de dienstverlening
  • innovaties en verbeteringen in het diagnostiektraject
  • communicatie met zorgverleners en patiënten
 • volgt de NHG standaarden, teneinde het ELD aanbod hierop aan te laten sluiten
 • toetst al deze facetten in de praktijk
 • brengt wensen en klachten uit het werkveld onder de aandacht
 • geeft kansen en bedreigingen aan
 • ziet toe op beleidsontwikkeling en gestructureerde uitvoering van de DTO’s

Positie

De gebruikerscommissie geeft zwaarwegend advies en is heeft daarmee een belangrijke rol binnen Franciscus. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken in het MOZ en de medische staf. De adviezen worden via het MOZ uitgewerkt en geeffectueerd in de praktijk.

Communicatie

Het MOZ informeert (via TMS) verwijzers en medische staf over de uitkomsten van deze vergaderingen.

Samenstelling

In de gebruikerscommissie diagnostiek hebben zitting:

 • huisartsen uit de regio NWN en uit de regio Rotterdam (beoogd)
 • (medisch) managers van de ELD aanbiedende specialismen
  • KCLT
  • MMB
  • Radiologie
  • Cardiologie (op afroep)
  • MDL (op afroep)
  • Overige aanbieders (bijv KNO, gyn) van diagnostiek naar onderwerp / op verzoek
 • TMS

Vergaderfrequentie

De gebruikerscommissie diagnostiek komt 4x per jaar bij elkaar. Voor de huisartsen zijn vacatiegelden beschikbaar.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid