Doorgaan naar hoofdinhoud

Covid webinar terugkijken

Afbeelding bij Covid webinar terugkijken

Op dinsdag 5 januari jl. is vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland een covid webinar voor huisartsen georganiseerd. Tijdens dit webinar zijn covid gerelateerde vragen beantwoord door longarts Hans in ’t Veen, internist Swasti Indhirajanti en arts-microbioloog Peter de Man.

U kunt het webinar terugkijken via deze link.

Belangrijkste leerpunten (teruggekoppeld door deelnemers)

 • Een gezonde patiënt met COVID dient bij een O2 saturatie <94 % beoordeeld te worden in het ziekenhuis. Let ook op de combinatie ademhalingsfrequentie en saturatie; is de patiënt aan het compenseren? Denk daarnaast aan snelle desaturatie bij inspanning.
 • Er wordt zelden een bacteriële pneumonie bij COVID gezien. De plaats van antibiotica is dus zeer beperkt.
 • Dexamethason geeft bij kwetsbare ouderen vaak veel bijwerkingen, waardoor het gunstige effect teniet wordt gedaan. Thuisbehandeling met dexamethason wordt bij deze groep afgeraden.
 • De huisarts kan in de thuissituatie wel de behandeling met LMWH overwegen, zeker bij trombo-embolie in de voorgeschiedenis.
 • De viral load na een infectie met COVID-19 daalt snel. Twee weken na het vaststellen van COVID met een PCR bepaling wordt er vanuit gegaan dat de patiënt niet meer besmettelijk is. Na behandeling op de IC wordt drie weken aangehouden.
 • Bij een code zwart wordt de patiënt in overleg nog wel beoordeeld in het ziekenhuis. Daarna zal het vervolgbeleid worden bepaald.
 • Re-infectie binnen 2 maanden is zeer onwaarschijnlijk. Als er sprake is van een verdenking (naar aanleiding van een positieve PCR) van re-infectie na 2 maanden, wordt aangeraden om contact op te nemen met de arts-microbioloog om te bekijken of er sprake van een persisterende of nieuwe infectie.
 • Verzoek om een actuele medicatielijst mee te sturen bij het aanvragen van een digitaal meekijkconsult.
 • De Britse covid variant heeft een (persisterende) hoge virale load.

Starttijden van de besproken vragen en thema’s 

Tijd  Onderwerp/ vraag
00.00 Actualiteit covid in Franciscus.
Toelichting door Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur
en Rose Marijn Teeuw, voorzitter Specialisten Coöperatie Franciscus
06.20 Start Q&A: beantwoording vragen door longarts Hans in ’t Veen,
internist Swasti Indhirajanti en arts-microbioloog Peter de Man
07.36 Welke criteria hanteert het ziekenhuis voor opname van covid patiënten?
11.45 Wanneer gaan patiënten na beoordeling op de SEH weer naar huis,
en wanneer naar het coronacentrum?
13.45 Zuurstof thuis
 • Waar moet de huisarts alert op zijn bij zuurstof in de thuissituatie?
 • Wat zijn acceptabele saturatiewaarden waarop je instelt?
19.13 (Starten met) Medicatie in de 1e lijn
–  wat wel en wat niet
21.56 Welke periode van besmettelijkheid wordt
gehanteerd na een positieve diagnose met PCR
en na de eerste ziektedag?
24.25 Advies antibiotica
25.50 Code zwart en mogelijke andere behandelingen wanneer een patiënt
niet meer naar het ziekenhuis kan of niet wordt ingestuurd
28.57 Bepalingen van CRP en PCT
29.56 Twijfel over insturen patiënt: is er een verschil in outcome als de patiënt 2 dagen eerder
wordt ingestuurd naar het ziekenhuis
/ eerder klinisch wordt behandeld?
32.26 Zijn er regels en richtlijnen m.b.t. preventieve behandeling in de thuissituatie?
Zie de website www.spoedhag.nl voor huisartsen.
34.37 Kun je een patiënt ook te vroeg insturen naar het ziekenhuis?
37.20 Nazorg na covid infectie: persisterende klachten en behandeling 1e/2e lijn
Zie ook: Handreiking voor de zorg. Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten:
het COVID-19 Associated Syndrome. Longalliantie Nederland.
, digitaal meekijkconsult
en Post-COVID Netwerk 1e lijn
42.50 Stijging aanvragen SOA testen. Waar nodig kan weer (met beleid) worden aangevraagd.
44.44 Gemuteerde Engelse variant COVID en overdraagbaarheid: oproep om alert te zijn op
brandhaarden en doorgeven aan GGD i.v.m. tijdige indamming
46.10 Geriatrisch perspectief, toelichting door geriater Jaap Krulder
48.22 Positieve PCR en herinfecties aantonen. Toelichting door Peter de Man, arts-microbioloog
51.18 Kunnen de arts-microbiologen detecteren of het om de gemuteerde variant gaat?
54.00 Heeft het zin om iemand met een bewezen doorgemaakte covid infectie te vaccineren?
55.52  Oproep vanuit vakgroep Interne Geneeskunde: bij de aanvraag van een digitaal
meekijkconsult graag de actuele medicatielijst toevoegen
Tot slot een bericht vanuit de Specialisten Coöperatie Franciscus:
laten we elkaar komende maanden steunen en iedereen veel succes gewenst!

  

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid