Doorgaan naar hoofdinhoud

Cao-actie in Franciscus op woensdag 2 oktober

Afbeelding bij Cao-actie in Franciscus op woensdag 2 oktober

Naar aanleiding van de cao-onderhandelingen, hebben de vakbonden aangekondigd dat een aantal afdelingen binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland op woensdag 2 oktober actie gaat voeren voor een betere cao.

Dit houdt in dat op deze afdelingen op 2 oktober een zondagsdienst gedraaid wordt. Acute zorg en zorg voor opgenomen patiënten gaat tijdens deze zondagsdienst altijd door. Op de betreffende afdelingen gaat geplande zorg zoals geplande operaties en onderzoeken niet door. Alle polikliniekafspraken gaan wel door. Bloedprikken is op 2 oktober niet mogelijk. Alle bloedprikpunten zijn gesloten.

Deze zorg gaat wel door

 • Acute zorg;
 • zorg voor oncologische patiënten (operaties die geen spoed betreffen, gaan niet door);
 • zorg voor opgenomen patiënten;
 • polikliniekafspraken;
 • radiologie. 

Deze zorg gaat niet door op specifieke afdelingen

 • Reguliere zorg, alleen zondagsdiensten;
 • geplande onderzoeken en operaties;
 • alle bloedprikpunten zijn gesloten, ook het inleveren van materialen (bijvoorbeeld urine) is niet mogelijk.

De Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft overleg met de actievoerders. Het gezamenlijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor actievoeren, waarbij de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft.

Welke afdelingen draaien een zondagsdienst?

Op meerdere afdelingen van Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt op woensdag 2 oktober een zondagsdienst gedraaid. In onderstaand overzicht ziet u om welke afdelingen het gaat en staat ook vermeld voor welke locatie van het ziekenhuis de zondagsdienst geldt.

 • Operatiekamers (OK), Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland.
 • Bloedprikpunten. Alle bloedprikpunten van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn gesloten. Trombosedienst patiënten worden wel thuis geprikt. 
 • Dialyse, Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland. Let op: dialysebehandelingen gaan wel door. 
 • Verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Nefrologie, Franciscus Gasthuis.
 • Endoscopie, Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland.
 • Paramedische Diensten: fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland.

Let op: in de media wordt de afdeling Radiologie ook genoemd als afdeling die meedoet aan de cao-actie. Dat is in Franciscus Gasthuis & Vlietland niet het geval. Alle afspraken op de afdeling Radiologie gaan op 2 oktober door.

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Het is helaas niet te voorkomen dat de actie gevolgen heeft voor onze patiënten. Dat vinden wij heel vervelend. Patiënten die op woensdag 2 oktober een afspraak hebben die niet door kan gaan, worden hier vanaf woensdag 25 september over gebeld. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. Heeft u geen bericht gehad? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Poliklinische afspraken en bloedprikken

Alle poliklinieken van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn open op woensdag 2 oktober. Alle bloedprikpunten zijn op deze dag gesloten. Heeft u op woensdag 2 oktober een afspraak op één van onze poliklinieken en moet u voor deze afspraak bloed laten prikken? Dan kunt u dit voorafgaand aan 2 oktober op één van onze bloedprikpunten laten doen.

Veelgestelde vragen

Waarom zijn er cao-acties in Franciscus Gasthuis & Vlietland?
De onderhandelingen van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. Franciscus Gasthuis & Vlietland is door de vakbonden uitgekozen als één van de ziekenhuizen in Nederland waar actie wordt gevoerd. De stakingsacties zijn niet gericht tegen Franciscus Gasthuis & Vlietland, maar is een actie tegen het collectief van ziekenhuizen.

Welke acties staan er gepland?
Op woensdag 2 oktober voeren enkele afdelingen actie door middel van het draaien van een zondagsdienst. Uitgangspunt van het ziekenhuis is dat acute zorg en zorg voor opgenomen patiënten tijdens de acties gewaarborgd blijft.

Hoe weet ik of mijn onderzoek of behandeling op woensdag 2 oktober doorgaat?
Als uw onderzoek of behandeling niet doorgaat, wordt u hierover zo snel mogelijk telefonisch geïnformeerd. Hoort u voor woensdag 2 oktober niets van het ziekenhuis, dan kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat. De zorg voor oncologische patiënten en spoedpatiënten gaat altijd door.

Ik heb een afspraak op de polikliniek. Gaat deze afspraak door?
Alle poliklinieken zijn geopend. Uw afspraak op de polikliniek gaat zonder tegenbericht gewoon door.

Ik moet bloed laten prikken. Kan dat?
Alle bloedprikpunten van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn op deze dag gesloten. Heeft u op woensdag 2 oktober een afspraak op één van onze poliklinieken en moet u voor deze afspraak bloed laten prikken? Dan kunt u dit voorafgaand aan 2 oktober op één van onze bloedprikpunten laten doen.

Ik wil materialen zoals urine inleveren. Kan dat?
Dat is op op 2 oktober niet mogelijk. U kunt de materialen vanaf donderdag 3 oktober weer inleveren.

Wat betekent de actie voor niet-deelnemende afdelingen?
Op niet deelnemende afdelingen, zoals op de poliklinieken, gaan alle geplande afspraken gewoon door. De spoedzorg en oncologische zorg gaat ook altijd door.

Kan ik in spoedgevallen wel in het ziekenhuis terecht?
De spoedzorg gaat altijd door. Dat geldt ook voor spoedoperaties.

Ik wil op 2 oktober op bezoek bij een opgenomen familielid of kennis. Kan dat?
Ja. Op deze dag gelden de reguliere bezoektijden op alle afdelingen. Ook op de afdelingen waar acties plaatsvinden.

Wat is het standpunt van het ziekenhuis met betrekking tot de actie?
De Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft overleg met de actievoerders. Het gezamenlijk uitgangspunt is dat er ruimte is voor actievoeren, waarbij de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft.

Mijn onderzoek of behandeling is afgezegd. Wordt er automatisch een nieuwe afspraak gepland?
In sommige gevallen kan er direct een nieuwe afspraak gepland worden. In andere gevallen ontvangt u een brief met een nieuwe afspraak.

Wat is een zondagsdienst?
Zondagsdienst betekent dat betrokken werknemers, wat betreft de patiëntenzorg, werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden alleen spoedgevallen behandeld. De veiligheid van patiënten en medewerkers blijft gewaarborgd.

 

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid