Doorgaan naar hoofdinhoud

Belangrijke stap in delen van medicatiegegevens

Afbeelding bij Belangrijke stap in delen van medicatiegegevens

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft in 2014 het ‘Convenant Medicatieoverdracht regio Rijnmond’ getekend. Het doel is om de medicatieoverdracht in de regio beter te organiseren. Een belangrijke stap daarin wordt binnenkort gezet: Franciscus Gasthuis & Vlietland start vanaf 5 maart (uitrol gebeurt stapsgewijs) met het ophalen van medicatiegegevens van patiënten die een polikliniekafspraak hebben. Dit wordt ‘prefetchen’ genoemd.

Het werkt vanuit het ziekenhuis als volgt:
Uw patiënt heeft een afspraak op een polikliniek. Enkele dagen vóór de afspraak, vraagt de apotheek van Franciscus Gasthuis of Franciscus Vlietland digitale aflevergegevens op van uw patiënt via het Landelijk Schakelpunt. Het betreft alle aflevergegevens van de openbare apotheken waar uw patiënt medicatie ophaalt. Uw patiënt moet per apotheek toestemming hebben gegeven voor het delen van de medische gegevens. Het overzicht met aflevergegevens is vervolgens inzichtelijk voor de zorgverleners binnen ons ziekenhuis, die betrokken zijn bij de behandeling van uw patiënt.

Toestemming van uw patiënt is nodig
Prefetchen kan alleen plaatsvinden als patiënt hiervoor zelf toestemming heeft gegeven bij de eigen, openbare apotheek. Bij iedere afzonderlijke apotheek moet uw patiënt toestemming geven voor het delen van gegevens. Men kan er voor kiezen om een sms te ontvangen wanneer en door wie aflevergegevens worden opgevraagd. Het opvragen van aflevergegevens binnen ons ziekenhuis gebeurt onder mandaat van een ziekenhuisapotheker. Uw patiënt wordt hierover geïnformeerd in de bevestigingsbrief van de afspraak.

Heeft uw patiënt toch bezwaar voor het opvragen van de aflevergegevens? Dan kan uw patiënt dit alleen laten aanpassen via de eigen apotheek of via www.volgjezorg.nl. Wilt u bij een verwijzing uw patiënt hierop attenderen?

Waarom prefetchen?
Door inzicht in thuismedicatie van patiënten, kan de behandelend arts in Franciscus Gasthuis & Vlietland de medicatie beter op de patiënt afstemmen. De arts is daardoor minder afhankelijk van de informatie die hij van de patiënt of de mantelzorger krijgt.
Wanneer uw patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn medicatiegegevens, dan wordt hij geadviseerd om nog steeds zelf een actuele lijst mee te nemen naar het ziekenhuis.

Wij vragen dit omdat er eventuele gegevens kunnen ontbreken wanneer uw patiënt geen toestemming heeft gegeven aan een bepaalde apotheek waar hij wel medicatie heeft opgehaald. Daarnaast adviseren wij om de medicijnen in de originele verpakking aan de arts te tonen omdat er nog steeds medicatie verkrijgbaar is zonder recept. Hier moeten onze zorgverleners van op de hoogte te zijn.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid