Doorgaan naar hoofdinhoud

Aanpassing diagnostisch traject bij verdenking maligniteit op longfoto

Afbeelding bij Aanpassing diagnostisch traject bij verdenking maligniteit op longfoto

De longartsen hebben in samenwerking met de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde een verandering in de werkwijze ingezet ten aanzien van diagnostiek bij verdenking maligniteit op een longfoto die is aangevraagd door de huisarts.

Voorheen werd direct na de afwijkende X-thorax een CT thorax gemaakt en werd de patiënt met spoed op de polikliniek van de longarts gezien. Dit werd niet altijd als even wenselijk ervaren door patiënt en huisarts.

Daarnaast biedt de komst van de eigen PET/CT scanner op locatie Vlietland een verbeterde doorstroming in het diagnostisch traject van longkanker. Waar er vroeger vaak na de uitslag van de CT thorax ook een PET/CT werd aangevraagd voor verdere stagering, is het nu in veel gevallen mogelijk om de twee onderzoeken te combineren. Hierdoor kan in 1 afspraak de stagering met beeldvorming worden afgerond. Door de voorbereidingen die nodig zijn bij dit onderzoek is het echter niet meer mogelijk om direct aansluitend aan een afwijkende thorax foto aanvullende beeldvorming te verrichten.

Bovenstaande heeft geresulteerd in de volgende nieuwe werkwijze. Bij verdenking longmaligniteit op de X-thorax zal de radioloog de huisarts dezelfde dag inlichten met advies contact op te nemen met de dienstdoend longarts- oncoloog voor plannen diagnostiek (via 010 – 8935651). Deze kan dan in samenspraak met de huisarts kijken welke diagnostiek wenselijk is op korte termijn (CT thorax, combinatie PET/CT of anders). Daarnaast kan direct, op zo kort mogelijke termijn, een afspraak op de polikliniek Oncologie worden ingepland. Indien er op basis van de longfoto een lage verdenking is op maligniteit, dan kan de radioloog de huisarts adviseren om zelf een CT thorax zonder contrast aan te vragen zonder tussenkomst van de longarts.

Deze nieuwe werkwijze zal ingaan vanaf 1 maart 2021.

Wij hopen hiermee het diagnostisch traject bij longkanker verder te stroomlijnen zodat patiënten zo snel mogelijk de juiste beeldvorming kunnen krijgen.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid