Doorgaan naar hoofdinhoud

Behandeling covid patiënten met zuurstof thuis

In onze regio is met betrokken partijen gekeken naar de mogelijkheid om stabiele patiënten die herstellende zijn van covid eerder naar huis te laten gaan met zuurstof.

De kern van de werkafspraak is dat een dergelijk ontslag uitsluitend kan plaatsvinden na telefonisch overleg tussen specialist en huisarts en met instemming van de huisarts over het overnemen van de behandeling.

De afwegingscriteria zijn:

  • patiënt heeft naast 1 à 2 liter zuurstof geen (medische) zorg nodig.
  • er is de laatste 48 uur geen verandering geweest in de situatie van patiënt (behalve afbouw van zuurstof en/of medicatie). Huisarts en specialist kunnen in gezamenlijk overleg afspreken om hiervan af te wijken. NB: voor ontslag vanaf de SEH geldt dit criterium niet.
  • patiënt kan eigen regie voeren.
  • patiënt is vrijwel ADL zelfstandig.
  • De zuurstof en saturatiemeter wordt op aanvraag van het ziekenhuis verstrekt (via Vivisol). In de ontslagbrief wordt de vervolgzorg beschreven, met daarbij aandacht voor de (individuele) alarmwaarden saturatie, medicatievoorschrift, en advies over het afbouwen van de zuurstof. Tevens wordt een behandelplan aan de patiënt meegegeven waarin de afspraken duidelijk zijn weergegeven.

Het verzoek aan u is om bij overname van de behandeling middels een telefonisch consult dagelijks saturatie, ademfrequentie, temperatuur en kortademigheidsklachten te controleren (gemeten door patiënt zelf/partner/verzorger) en zo nodig de O2 dosering bij te stellen. De werkwijze in het weekend is met de HAP afgestemd.

De uitwerking van de werkafspraak kunt u hier lezen.
Ter informatie kunt u hier het behandelplan nalezen.

Het aantal patiënten dat op deze manier eerder met ontslag naar huis kan zal beperkt zijn. Echter, elk bed dat vrijkomt is heel erg welkom om de patiëntenstroom het hoofd te kunnen bieden. Wij hopen daarom van harte op uw medewerking hierin.

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid